CZWARTEK XVI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 13,10-17)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Oto Słowo Pańskie.

Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie, z prostotą i wiarą (…). Tomasz à Kempis

Fragment dzisiejszej Ewangelii przypomina każdemu człowiekowi o potrzebie prezentowania postawy otwartości na tajemnice Bożego Królestwa. Tylko szczere, proste i otwarte serce może zrozumieć zagadnienia dotyczące spraw Bożych, które Jezus wyjaśnia w przypowieściach. Ten obrazowy sposób nauki Jezusa może być zrozumiały dla ludzi o wrażliwym sercu, którzy nie tylko słyszą, ale usłyszą, przyjmują i wprowadzą w życie konkretne zalecenia Zbawiciela. Zatwardziałe serce człowieka, napełnione pychą i egoizmem nie jest w stanie przyjąć i zaakceptować Bożego orędzia miłości. Tego typu postawa człowieka powoduje odrzucenie spraw związanych z królestwem niebieskim. W kontekście dzisiejszej nauki Jezusa cenną wskazówkę w przyjmowaniu orędzia Boga daje włoski jezuita Francesco Bersini: Im bardziej zaprzyjaźnisz się z Bogiem i okażesz się hojnym wobec Niego, tym bardziej On będzie hojnym wobec ciebie i będziesz bardziej dysponowanym na przyjęcie łask i duchowych darów (…).

Słuchając nauki Jezusa o królestwie Bożym, odpowiedz sobie na pytanie: Czy masz otwarte i wrażliwe serce na przyjęcie Jego słów?