CZWARTEK XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 13,47-53)

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejszy wakacyjny, sierpniowy pierwszy czwartek miesiąca jest okazją do wzmożonej modlitwy w intencji powołań do służby w Kościele. Ich spadek – szczególnie w zakonach żeńskich – jest wyraźnym, smutnym i wiele mówiącym znakiem czasu. Kapłani to współcześni „rybacy ludzi”; osoby życia konsekrowanego to szczególni „domownicy Namiotu Spotkania”; misjonarze i misjonarki to nowi „Dobrzy Samarytanie”. Prośmy „Pana żniwa” aby wyprawiał robotników do Swej winnicy… prośmy Jasnogórską Panią i Królową, aby uczyła współczesnych młodych ludzi mówić odważne „fiat” – niech mi się stanie według Twego słowa…