CZWARTEK XXXIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 19,41-44)

Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.
Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

Oto słowo Pańskie.

Bóg w określonym czasie nawiedza człowieka

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam święte miasto Jeruzalem, uosobienie całego narodu, które w dzień nawiedzenia przez Mesjasza nie poznało Go. Jeruzalem nie uznało Mesjasza, a wraz z Nim odrzuciło to, co służy pokojowi. To właśnie było przyczyną łez Jezusa.

Wszystko to zostało napisane dla naszej przestrogi i pouczenia. Nie odczytanie czasu nawiedzenia kosztuje. Płaci się za to bardzo drogo. Płacą poszczególni ludzie, płacą narody i płaci Kościół, jeżeli nie rozpoznał głosu nawiedzającego Pana. Chrystus nas nawiedza przez swoje słowo i przez swoją łaskę. Czy my rozpoznajemy ten czas nawiedzenia i czy wyciągamy z niego wszystkie konsekwencje?