Czyżów – Wszystkich Świętych

CZYŻÓW

Parafia pod wezwaniem Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Zawichost
27-630 Zawichost, Czyżów Plebański 1, tel. 15 835 51 41

Fot. Marian Grzybowski

INFORMACJE O PARAFII

Fot. Marian Grzybowski

Pierwsze informacje na temat wsi Czyżów pochodzą z początku XIV w. Miejscowa tradycja głosi, iż pierwszy drewniany kościół w Czyżowie ufundował Wacław Brandys, kawaler maltański, w 1312 r. Świątynię tę w okresie późniejszym przenieść miano do Janikowa. Drugi kościół pw. Wszystkich Świętych prawdopodobnie ufundował Michał z Czyżowa, kasztelan sandomierski, na początku XV w. Przebudowany w XVIII w. przetrwał do czasów dzisiejszych. Około poł. XVI w. był zamieniony na zbór kalwiński. Mikołaj Czyżowski przywrócił mu funkcję świątyni katolickiej w 1615 r. Parafia Czyżów prawdopodobnie erygowana została w XIV w. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych zbudowano na pocz. XV w. Obecną bryłę ukształtowała rozbudowa przeprowadzona przez Jana Aleksandra Zaklikę Czyżowskiego w II ćw. XVIII stulecia. Świątynia konsekrowana była po niej przez bpa M. Kunickiego 24 października 1741 r. Trzykondygnacyjną wieżę projektował i zbudował ks. Józef Karśnicki, proboszcz w Czyżowie w II poł. XVIII w. Na przełomie XIX i XX w. staraniem ks. Feliksa Kuropatwińskiego i dzięki pomocy hr. Henryka Prędowskiego oraz parafian kościół pokryto czerwoną dachówką i odmalowano. W czasie II wojny światowej dach uległ zniszczeniu. Świątynię po zniszczeniach wojennych wyremontował ks. Bolesław Broniszewski. Na przełomie XX i XXI w. ks. Wiesław Murzyn wymienił więźbę dachową na kościele i pokrył ją blachą miedzianą. Świątynię z zewnątrz otynkowano i odwodniono, a wewnątrz wymalowano i odrestaurowano. Świątynia jest późnobarokowa, z wykorzystaniem gotyckich pozostałości w murach. Jest budowlą orientowaną, wykonaną z kamienia pokrytego tynkiem. Nawa jest prostokątna, z kaplicami po bokach, otwartymi do niej arkadami. Prezbiterium jest węższe od nawy, dwuprzęsłowe, otwarte do niej półkolistym otworem tęczowym, z przybudowaną od północy zakrystią, nad którą znajduje się dawna loża kolatorska. Od zachodu przylega do nawy piętrowa przybudówka z kruchtą, nad którą wykonano emporę, mieszczącą chór muzyczny. Na dwuspadowym dachu umieszczona została barokowa, wysoka i smukła, ośmioboczna sygnaturka z II połowy XVIII w. Wnętrze nawy zasklepione jest kolebką z lunetami zaś prezbiterium nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe. Główny ołtarz, dwa boczne i obydwa ołtarze w kaplicach pochodzą z II ćwierci XVIII w. i prezentują styl regencji.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 12.00
– w dni powszednie: 7.00, 17.00 (październik), 18.00 (maj)
– w święta państwowo zniesione: 9.00.

Odpusty: Wszystkich Świętych (1 listopada), św. Jana Nepomucena (21 maja).

Kaplica dojazdowa

Chrapanów – kaplica w budynku dawnej szkoły, położona ok. 6 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.45, zimą 10.30.

Do parafii należą: Buczek, Chrapanów, Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, Dąbie, Kolecin, Pawłów, Wygoda, Wólka Chrapanowska, Józefków (część), Suchodółka (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1589.

Kapłani pochodzący z parafii: B. Surma, R. Broś, H. Praga.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: T. Guz SNMPN.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 400 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Stanisław Gaweł
Emeryt - Ks. kan. Wiesław Murzyn