Dąbrówka – Św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP

DĄBRÓWKA

Parafia pod wezwaniem św. Onufrego i Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Ulanów
37-410 Ulanów, Dąbrówka 14, tel. 15 876 46 90

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Dąbrówka powstała w XVIII w. Osiedlili się w niej Rusini, którzy zostali sprowadzeni z okolic Lwowa, aby wystawić dwór w niedalekim Zarzeczu. W II poł. XVIII w. wybudowali oni własną cerkiew grekokatolicką. Do lat 40-tych XX w. była to jedna z najdalej położonych na północ Polski cerkwi obrządku greckokatolickiego. Przy cerkwi zlokalizowana była parafia, która w II poł. XIX w. i I poł. XX w. posiadała ok. 1500 wiernych, mieszkających na dość dużym obszarze (od Pysznicy po Kurzynę). Natomiast katolicy, zamieszkujący Dąbrówkę, przynależeli najpierw do parafii Pysznica, a od 1913 r. do parafii Kurzyna. Pod koniec II wojny światowej społeczność ukraińska częściowo opuściła Dąbrówkę. Pozostała część przeszła na wyznanie rzymsko-katolickie. W 1945 r. cerkiew w Dąbrówce została przejęta przez katolików. W tym samym roku utworzono wikariat – ekspozyturę parafii Kurzyna, niedługo potem przekształconą w samodzielną parafię. Kościół parafialny pw. św. Onufrego i Niepokalanego Serca NMP zbudowany został jako cerkiew grekokatolicka prawdopodobnie w 1769 r. (inne źródła datują powstanie tej świątyni w przedziale 1767-1775). Istnieją też przypuszczenia, wynikające z analizy struktury obiektu, iż budowla ta mogła powstać w XVII w. jako kościół katolicki, a dopiero w II poł. XVIII w. została przekazana grekokatolikom. W latach 18831885 cerkiew została oszalowana oraz ozdobiona polichromią. Restauracja świątyni miała miejsce w latach 60-tych XX w. (m.in. wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej). Prace konserwatorskie prowadzone były również w latach 70-tych XX w. Generalny remont kościoła przeprowadzono w 2009 r. (m.in. wymiana niektórych elementów więźby dachowej, nowe pokrycie i instalacja elektryczna). W 2011 r. zmieniono drewniane podłogi. Natomiast w 2017 r. rozpoczęto konserwację ołtarza głównego. Świątynia jest drewniana, o konstrukcji zrębowej, orientowana. Mniejsze od nawy prezbiterium, zamknięte jest trójbocznie z boczną zakrystią. Od frontu nawy znajduje się kruchta. Dach kryty jest blachą miedzianą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz stropy są płaskie, w nawie po bokach obniżone. Polichromia figuralna wykonana została w 1883 r. Ołtarz główny jest z II poł. XVII w., dwa ołtarze boczne barokowe z 1700 r., ambona z rzeźbionymi figurami czterech Ewangelistów z przeł. XVIII i XIX w. Chrzcielnica jest klasycystyczna z XIX w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00
– w dni powszednie: 7.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00 (lub 18.00.

Odpusty: św. Onufrego, Niepokalanego Serca NMP (w niedzielę po 12 czerwca).

Do parafii należą: Borki, Dąbrówka.

Ogólna liczba mieszkańców: 807.

Kapłani pochodzący z parafii: F. Martyna, M. Kata.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: D. Ryll, M. Siembida, A. Pachla.

Grupy parafialne: koło żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, położony obok kościoła.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. Witold Czuba