Decyzja Watykanu w sprawie procesu beatyfikacyjnego ks. Wincentego Granata

Watykańska Kongregacja ds. Świętych wydała dekret stwierdzający ważność procesu kanonizacyjnego na poziomie diecezjalnym w sprawie Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

Ta decyzja oznacza, że na etapie diecezjalnym dochodzenia odnośnie życia, heroiczności cnót, sławy świętości i znaków Sługi Bożego zostały wiernie zachowane wszystkie normy i procedury prawne.

Kolejnym etapem w procesie będzie wyznaczenie przez Stolicę Apostolską Relatora, pod którego kierunkiem zostanie napisane  Positio, czyli szczegółowe opracowanie dowodzące heroiczności cnót kandydata na ołtarze.

Ks. Wincenty Granat był gorliwym kapłanem Diecezji Sandomierskiej, wybitnym wykładowcą seminaryjnym i uniwersyteckim. W 1952 r. związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie był kierownikiem katedry teologii dogmatycznej, fundamentalnej i porównawczej. Piastował stanowisko prodziekana Wydziału Teologii KUL (1956-1958) oraz rektora tej uczelni (1965-1970). Bronił studentów KUL prześladowanych przez władze komunistyczne. W 1970 r. zrezygnował z funkcji rektora KUL-u i przeniósł się do Opola Lubelskiego, gdzie kontynuował działalność pisarską i duszpasterską. Ksiądz Granat jest jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku.

Wszelkie informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Wincentego Granata prosimy przesyłać na adres biura postulacji.