Dekret Biskupa Ordynariusza o intencjach i ofiarach mszalnych

Większość z nas prosiła przynajmniej raz w życiu księdza o odprawienie Mszy świętej. Bp Krzysztof Nitkiewicz wydał w tej sprawie dekret.

„Ponieważ w Najświętszej Eucharystii zawiera się „całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy” (PO 5), powinniśmy odnosić się do Niej z największą czcią. Dlatego uznałem za konieczne przypomnienie przepisów obowiązujących w dziedzinie intencji i ofiar mszalnych” – pisze bp Krzysztof Nitkiewicz w wydanym dekrecie.

Ordynariusz Sandomierski wyjaśnia, że ofiara nazywana także stypendium mszalnym albo intencją, która jest składana przy okazji prośby o odprawienie Mszy św., nie stanowi opłaty za sprawowanie sakramentu, lecz służy utrzymaniu materialnemu duchownych oraz dziełom Kościoła. Jej wysokość wynika z istniejącego zwyczaju, ale  kapłan powinien odprawić Mszę św. niezależnie od wysokości złożonej ofiary lub nawet bez niej. Biskup diecezjalny i proboszcz zobowiązani są ponadto do odprawienia Mszy św. za powierzony sobie lud, bez przyjmowania ofiary, we wszystkie niedziele i święta nakazane.

Biskup przypomina, że wszyscy proboszczowie oraz kapłani przyjmujący indywidualnie intencje mszalne, mają je zapisywać w specjalnej księdze, unikając posługiwania się kartkami, telefonami komórkowymi itd. Zobowiązani są jednocześnie do poinformowania proszącego o Mszę św. kiedy i gdzie będzie ona odprawiona.

Ofiarodawca może podać kilka intencji modlitewnych, które będą aplikowane podczas jednej celebracji bez dodatkowych opłat. Natomiast kapłan odprawiający pojedynczo nie ma prawa łączyć w Mszy św. intencji zamówionych przez różne osoby, bez wyraźnej i całkowicie dobrowolnej zgody każdej z nich. Taka Msza św. – nazywana „zbiorową” – jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Za każdym razem, celebrans może zatrzymać na swoje potrzeby kwotę nieprzekraczającą jednego zwyczajowego stypendium mszalnego, przekazując resztę do Kurii Diecezjalnej, która podejmie decyzję o przeznaczeniu środków.

Jeżeli przy okazji sakramentu małżeństwa i pogrzebów zbierane są ofiary w celu odprawienia Mszy św. w następnych dniach, proboszcz parafii ma podzielić zebraną kwotę przez wysokość zwyczajowego stypendium. Zabrania się odprawienia tylko jednej Mszy św. gdy wysokość zebranych ofiar przekracza wysokość jednego stypendium mszalnego. W porozumieniu z nowożeńcami lub najbliższą rodziną zmarłego, należy jak najszybciej ustalić kiedy Msze św. zostaną odprawione i za ich zgodą podać to do publicznej wiadomości.

Bp Nitkiewicz zobowiązał wszystkich kapłanów Diecezji Sandomierskiej oraz duchownych przebywających na jej obszarze do ścisłego przestrzegania powyższych zasad. Prosił także o zaznajomienie z treścią dekretu wiernych świeckich.