Dekret Biskupa Ordynariusza

Więcej Mszy św. w okresie Bożego Narodzenia. Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał dekret w związku z decyzją watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

DEKRET

Ponieważ Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą uprawnień otrzymanych od Papieża FRANCISZKA zezwoliła w dniu 16 grudnia 2020 r. Ordynariuszom miejsca na wydanie zgody dotyczącej sprawowania przez jednego kapłana czterech Mszy w uroczystości: Narodzenia Pańskiego, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Objawienia Pańskiego, a jednocześnie mając na względzie limity osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach nałożone przez władze sanitarne, udzielam niniejszym zezwolenia prezbiterom przebywającym na terenie Diecezji Sandomierskiej, aby mogli postąpić zgodnie z dekretem nr 597/20 wspomnianej Dykasterii.

Zachęcam do tego ilekroć okaże się to pożyteczne dla wiernych, zawsze z zachowaniem przepisów prawa. Każdorazową decyzję podejmie proboszcz parafii, bez różnicy czy chodzi o świątynię parafialną, rektoralną lub filialną.

Przypomina się w związku z tym o zasadach przyjmowania ofiar mszalnych przez celebransa, które określa jednoznacznie Kodeks Prawa Kanonicznego, szczególnie kanon 951, jak również o normach prawa partykularnego Diecezji Sandomierskiej.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 

Sandomierz, 19 grudnia 2020 r.

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

     Ks. Roman Janiec
Kanclerz

 

Dekret dotyczący 4 Mszy św.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl