Dekret Biskupa Sandomierskiego dotyczący sprawowania liturgii rzymskiej zgodnie z wytycznymi Motu Proprio „Traditionis Custodes”

Wypełniając zalecenia Ojca św. Franciszka zawarte w Motu Proprio „Traditionis Custodes” oraz w liście skierowanym przy tej okazji do biskupów Kościoła Katolickiego, została przeprowadzona analiza sytuacji istniejącej w Diecezji Sandomierskiej przed wydaniem wspomnianych dokumentów oraz reakcji po ich ogłoszeniu.

Biskup Ordynariusz podjął w związku z tym następujące decyzje:

– miejscem sprawowania Mszy św. wg. Mszału Rzymskiego z 1962 r. będzie kościół rektoralny pw. Najświętszej Marii Panny i św. Jacka w Klimontowie (niedziele i święta nakazane) oraz kaplica pw. św. Jacka w Tarnobrzegu – Sielcu (każda czwarta niedziela miesiąca);

– ks. lic. mgr Paweł Bielecki, ks. dr Krzysztof Irek i ks. dr Paweł Lasek otrzymali zezwolenie na przewodniczenie liturgii jw.

– sprawowanie tzw. liturgii przedsoborowej przez innych kapłanów, a także w innym czasie i miejscach, jest możliwe za pisemną zgodą Biskupa Ordynariusza, który jeśli zajdzie taka potrzeba przedstawi sprawę Stolicy Apostolskiej.

Biskup Ordynariusz pobłogosławił kapłanom i wiernym tworzącym środowisko skupione wokół liturgii rzymskiej sprzed reformy przeprowadzonej w duchu wskazań Soboru Watykańskiego II, zapewniając o swojej bliskości i oddaniu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com