Diecezja Sandomierska nagrodzi szczególnie zasłużone osoby

Foto - ks. Tomasz Lis

W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda Diecezji Sandomierskiej „Dobrego Drzewa”, przyznawana w trzech kategoriach: ewangelizacji (szeroko rozumianej, także przez kulturę, naukę, sport itd.), społeczno-charytatywnej oraz świadectwa życia chrześcijańskiego.

Kandydaci będą wyłonieni przez Kapitułę spośród propozycji otrzymanych od osób i instytucji, które wskażą szczególnie zasłużone osoby, uzasadniając kandydaturę.

W związku z tym Kuria Diecezjalna w Sandomierzu prosi o nadsyłanie propozycji do dnia 13 maja br. na adres: ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz lub drogą elektroniczną na adres: kuriadiecezjalna@sandomierz.opoka.org.pl

Nagroda jest wyrazem wdzięczności tym naszym siostrom i braciom, a także instytucjom wydającym dobre owoce, z których wszyscy korzystają.

– Kościół przypomina starannie pielęgnowany sad, jakich wiele na sandomierskiej ziemi, w którym Boski Ogrodnik zbiera dorodne owoce – napisał bp Krzysztof Nitkiewicz w dekrecie ustanawiającym nagrodę.

Foto – ks. Tomasz Lis

Ma ona formę umieszczonych obok siebie na bordowym tle dwóch medali z brązu. Pierwszy, z herbem Diecezji Sandomierskiej, nosi na obwodzie jej łacińską nazwę ”Dioecesis Sandomiriensis”. Drugi, przedstawiający Bazylikę Katedralną w Sandomierzu, opisany jest cytatem z Ewangelii w języku łacińskim: „Arbor bona fructus bonos facit” (Dobre drzewo wydaje dobre owoce, por. Mt 7,17).