Diecezja Sandomierska w solidarności z Ukrainą

Od kilku dni, na zaproszenie Caritas Diecezji Sandomierskiej, przebywa u nas czterdziestoosobowa grupa dzieci i młodzieży z Żółkwi na Ukrainie. Opiekunami są Siostry Dominikanki, które na co dzień pracują z młodzieżą.

W niedzielę 16 lipca goście z Ukrainy uczestniczyli we Mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza w kościele pw. Ducha Świętego w Sandomierzu. Koncelebrowali: ks. prał. Bogdan Pitucha – Dyrektor Caritas oraz ks. Grzegorz Staszczak – notariusz Kurii.

Biskup Nitkiewicz nawiązał w homilii do przypowieści o ziarnach. Zaznaczył, że każdy człowiek może wydać obfity plon, jeśli otworzy swoje serce na ziarno słowa Bożego i będzie je pielęgnował. Pogratulował młodym z Ukrainy, że w trudnych warunkach wojennych angażują się w pomoc potrzebującym, dźwigając jednocześnie odpowiedzialność za własne rodziny, gdyż ojcowie często walczą na wojnie. Wyraził im także wdzięczność za świadectwo, które dają w Diecezji Sandomierskiej.

Po Mszy świętej ukraińscy goście tańczyli i śpiewali przed bramą opatowską w Sandomierzu. Następnie zjedli obiad razem z Biskupem.

Fot. stv.info oraz ks. Grzegorz Staszczak