Diecezjalne spotkanie organistów

Ponad siedemdziesięciu organistów z terenu diecezji wzięło udział w wielkopostnym dniu skupienia i warsztatach muzycznych.

Na spotkanie modlitewno-formacyjne przybyli organiści posługujący w parafiach diecezji oraz studenci Studium Organistowskiego.

– To okazja do integracji i wspólnej modlitwy, ale także do podniesienia muzycznych kwalifikacji. Dzisiejsze dwa wykłady oraz popołudniowe warsztaty są ukierunkowane na bardziej profesjonalne posługiwanie podczas liturgii – powiedział ks. Leszek Chamerski, odpowiedzialny za formację muzyków w diecezji.

Z organistami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz. Dziękując za ich zaangażowane w parafiach, podkreślił konieczność troski o piękno liturgii, osobiste życie duchowe oraz umacnianie wzajemnych relacji.

– Śpiew oraz gra na instrumencie stanowią jedną liturgię razem z modlitwami kapłana i Ludu Bożego. Podczas celebracji nie ma więc miejsca na popisy oratorskie i wokalne, ale wszystko ma służyć Chwale Boże. To wymaga pokornej postawy ze strony kapłana, organisty, scholii, ministrantów oraz innych osób obecnych w świątyni. Ta jedność w liturgii powinna mieć następnie kontynuację w codziennym życiu – podkreślał bp Nitkiewicz.

Biskup Ordynariusz przypomniał również o trwającym III Synodzie Diecezjalnym, zachęcając organistów do włączenia się w prace nad uchwałami, które będą określały ich status, obowiązki i zasady wynagrodzenia.

Następnie wszyscy modlili się podczas Mszy św., której przewodniczył ks. Leszek Chamerski. Po wspólnej modlitwie odbyła się cześć formacyjna. W pierwszym wykładzie ks. dr Lucjan Dyka mówił o harmonizacji modalnej w liturgicznej praktyce organistowskiej. W kolejnym wykładzie pt. „Sztuka registracji”, pan mgr Adam Kowalski, mówił o odpowiednim wykorzystaniu instrumentu organowego w liturgii. – Sztuka registracji to w skrócie umiejętność dobierania głosów w organach. W tym instrumencie mamy różnorodność brzmień, które odpowiednio dobrane, wpływają na charakter i brzmienie muzyki organowej. Organiści powinni zwracać uwagą na to, na jakim instrumencie grają i na jego możliwości techniczne, w jakiej akustyce wykonują muzykę, czyli na budowę kościoła oraz na charakter sprawowanej liturgii – mówił pan Adam Kowalski.

Następnie odbyły się warsztaty muzyczne. Pierwsze poprowadził ks. Lucjan Dyka z harmonizacji modalnej. W drugiej grupie warsztaty z emisji głosu poprowadził mgr Paweł Bazan, zaś warsztaty z registracji organowej prowadził Adam Kowalski.