Diecezjalne Spotkanie Osób konsekrowanych

W sobotę, 21 stycznia odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku, spotkanie formacyjne osób konsekrowanych z diecezji sandomierskiej.
Spotkanie miało miejsce w Sandomierzu, w Domu Rekolekcyjnym „Quo Vadis”. Na program spotkania złożyły się dwie konferencje, nabożeństwo eucharystyczne i wieńcząca całość Msza święta.

Uczestniczki wysłuchały dwóch konferencji, które wygłosił ks. dr Jacek Beksiński. Prelegent, z tematów proponowanych do rozważania w tym roku duszpasterskim w Kościele w Polsce, wybrał maryjny: „Maryja, Matką Kościoła”. Macierzyństwo Maryi zapoczątkowane we Wcieleniu Syna Bożego objęło całą społeczność Kościoła. Z woli Chrystusa Jego Matka stała się naszą Matką i Matką całego Kościoła. Przypominając zatem najpierw teologiczne podstawy tego tytułu oraz macierzyństwa Maryi, „przełożył” je potem „na język życia konsekrowanego”. Mówił o tym, co jest najbardziej bliskie oraz potrzebne osobom konsekrowanym, które w Maryi mają wspaniały wzór naśladowania Chrystusa i całkowitego oddania się Bogu i ludziom. Maryja jest Matką, Wspomożycielką, Pomocnicą, a nawiązując do sytuacji w jakiej Kościół się znalazł dziś, powiedział, że: kto odejdzie od Matki Najświętszej, ten wcześniej lub później, ale odejdzie od Kościoła.

Między konferencjami była przerwa na spotkanie wspólnotowe, omówienie spraw bieżących życia konsekrowanego w diecezji, a przede wszystkim przygotowanie obchodów XXVII Światowego Dnia Życia Konsekrowanego. W tym roku osoby konsekrowane będą świętowały u Ojców Bernardynów w Opatowie.

Po drugiej konferencji był czas na adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę indywidualną oraz możliwość do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Spotkanie zakończyła koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji, ks. prof. Leon Siwecki, a homilię wygłosił ks. Beksiński. Nawiązując do patronki dnia, św. Agnieszki, ks. Jacek przypomniał, że każdy uczeń Chrystusa jest i powinien być Jego świadkiem oraz że czytelne świadectwo życia osób konsekrowanych jest w naszych czasach bardzo światu i Kościołowi potrzebne. Zachęcił też siostry i panie do czytania żywotów świętych, medytowania ich historii życia. Mówił: „zobaczycie, że w każdym takim żywocie jest aspekt maryjny”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 sióstr i pań.

s. Klara Radczak

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com