Diecezjalne statystyki

W ostatnim roku 2017, w większości szpitali znajdujących się na terenie Diecezji Sandomierskiej przyszło na świat znacznie więcej dzieci, niż w latach poprzednich. Na oddziale położniczym sandomierskiego szpitala przyjęto 547 porodów, rok wcześniej rodziło 476 kobiet, a w 2015 r. na świat przyszło 438 dzieci. W Ostrowcu Świętokrzyskim urodziło się w 2017 roku 773 dzieci, w Tarnobrzegu 677. Duży wzrost urodzeń odnotowano w Nowej Dębie, gdzie w 2016 r. przyjęto niecałe 300 porodów, zaś w minionym roku urodziło się 414 dzieci. Spory wzrost urodzeń był także w Stalowej Woli, w roku 2016 urodziło się w tamtejszym szpitalu 689 maluchów, zaś w ubiegłym roku 774. Na tym samym poziomie pozostała liczba maluchów, które przychodziły na świat w staszowskim szpitalu oraz w Janowie Lubelskim. Trudno obecnie powiedzieć, jak przełoży się to na liczbę chrztów, gdyż dane z parafii za miniony rok jeszcze nie wpłynęły. Na podstawie informacji uzyskanych przy okazji wizytacji kanonicznej należy się jednak spodziewać ich wzrostu. W niektórych parafiach zaobserwowano już zatrzymanie się tendencji spadkowej liczby parafian. Należy jednak zauważyć, że wielu wiernych Diecezji Sandomierskiej przebywa na emigracji zarobkowej, chociaż pozostają zameldowani w kraju. Liczba emigrantów zarobkowych wynosi u nas ponad 12 tyś. na 100 tyś. mieszkańców. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju obok Diecezji Świdnickiej. Brakuje szczególnie perspektyw w województwie świętokrzyskim, które rozwija się wolniej, niż inne regiony.