Diecezjalny księgozbiór wśród elity

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakwalifikował Bibliotekę Diecezjalną do grona Bibliotek Naukowych.

– Posiadając obszerne zbiory książkowe i archiwalne nasza biblioteka od lat prowadziła działalność upowszechniającą naukę i badania historyczne. Przy składaniu jednego z wniosków o dofinansowanie konserwacji i udostępnienia starodruków okazało się, że aby ubiegać się o takie środki biblioteka musi znajdować się na ministerialnej liście bibliotek naukowych. Dlatego wtedy rozpoczęliśmy starania, aby nasze zbiory zostały włączone właśnie do takiej bibliotecznej elity – wyjaśnia ks. Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej.

Procedura otrzymania takiej kwalifikacji nie jest łatwa i wymaga spełnienia określonych warunków.

– Pierwszym z nich jest posiadanie przez daną bibliotekę minimum jednego specjalistycznego zasobu z konkretnej dziedziny naukowej. Nasza biblioteka posiada trzy takie zasoby: z działu historii, teologii i filozofii. Kolejnym warunkiem jest posiadanie przynajmniej jednego pracownika z tytułem naukowym. Ten warunek także spełnialiśmy. Trzecim kryterium było posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej pozwalającej na dostęp do baz naukowych i możliwość korzystania z zasobów zdygitalizowanych oraz posiadanie odpowiedniej czytelni. Te warunki dopełniliśmy otwierając profesjonalny Zakład Naukowy – wyjaśnia dyrektor biblioteki.

Z odpowiednim wnioskiem skierowanym do ministra o włączenie do tego grona Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu wystąpił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Ministerstwo zwróciło się o zaopiniowanie wniosku do Krajowej Rady Bibliotecznej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński po zapoznaniu się z dokumentami i opiniami włączył Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu do grona Bibliotek Naukowych.

– To wielkie wyróżnienie dla nas, znaleźliśmy się w gronie bibliotek elitarnych. Dodam, że na tej liście znajdują się biblioteki uniwersyteckie, Biblioteka Sejmowa, Książnica Cieszyńska, Książnica Pomorska czy Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu – podkreśla ks. Piotr Tylec.

Otrzymanie certyfikatu pozwoli także na pozyskiwanie funduszy na zakup pozycji i konserwację zbiorów z projektów skierowanych do Bibliotek Naukowych.

Włączenie na elitarną listę biblioteczną zbiegło się z otwarciem w diecezjalnej bibliotece Zakładu Naukowego.

– Z zasobów naszej biblioteki mogli i nadal mogą korzystać wszyscy chętni. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do korzystania z biblioteki i poszerzania swojej wiedzy. W Zakładzie Naukowym znajdują się pozycje ogólne dotyczące działów historii, teologii, filozofii i Ziemi Sandomierskiej – dodał ks. Piotr.

Zakład Naukowy nosi imię ks. Andrzeja Wyrzykowskiego, długoletniego kierownika biblioteki, który włożył największy wkład w uporządkowanie i skatalogowanie księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej.