Dlaczego jaszczurka jest alegorią zmartwychwstania?

Ktokolwiek dokładnie przyjrzy się malowidłom ściennym w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu, na sklepieniu zobaczy przedstawienie jaszczurki, która siedzi na kamieniu i patrzy w górę.

Co jaszczurka robi w kościele? Jaszczurki to ciekawe stworzenia, które zrzucają skórę i którym odrasta ogon. Dzięki tym cechom w ikonografii chrześcijańskiej są alegoriami zmartwychwstania.

W miejscach sakralnych przedstawiana jest jaszczurka zwrócona głową do góry, która wydaje się patrzeć na słońce, co oznacza kontemplację tego, co boskie. Zwierzę to symbolizuje duszę, która szuka światła, a kiedy je znajdzie jest w ekstazie i nie życzy sobie być rozproszonym.

Człowiek jak jaszczurka powinien szukać słońca sprawiedliwości – Chrystusa. Również na skręconych kolumnach baldachimu nad ołtarzem w Bazylice św. Piotra w Rzymie, wykonanym przez barokowego rzeźbiarza Giovanniego Lorenza Berniniego, są jaszczurki, które spełniają taką samą symbolikę.