Dobra polityka służy pokojowi

Foto. Catholic News Service

„Dobra polityka służy pokojowi” – to temat orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia. W orędziu Ojciec Święty apeluje do polityków o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz pokoju.

Pokój temu domowi!

Papież Franciszek na wstępie tegorocznego orędzie cytuje słowa Pana Jezusa z Ewangelii według św. Łukasza wypowiedziane do uczniów, przed posłaniem na misję: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was” (Łk 10, 5-6). Wychodząc od tych słów Ewangelii, Ojciec Święty zwraca uwagę na pojęcie „domu”, uświadamiając nam, że domem jest „każda rodzina, każda wspólnota, każdy kraj, każdy kontynent, w swojej wyjątkowości i historii”. […] „Jest to także nasz »wspólny dom«: planeta, na której umieścił nas Bóg.  A naszym obowiązkiem jest otoczenie jej troskliwą opieką” – podkreśla papież i dodaje: „Niech to będzie moje życzenie na początku nowego roku: »Pokój temu domowi!«”.

Wyzwanie dobrej polityki

Dla papieża Franciszka polityka jest „istotnym nośnikiem budowania obywatelstwa i dzieł człowieka, ale kiedy ci, którzy ją pełnią, nie przeżywają jej jako służby dla ludzkiej społeczności, może stać się narzędziem ucisku, marginalizacji, a nawet zniszczenia”. Dlatego Ojciec Święty zachęca polityków do realizowania polityki szanującej życie, wolność i godność człowieka, aby naprawdę stała się „wzniosłą formą miłości”.

Miłość i cnoty ludzkie dla polityki służącej prawom człowieka i pokojowi

W dalszej części orędzia Franciszek zaznacza, że dobre działanie polityczne jest uzależnione od przestrzegania: sprawiedliwości, równości, wzajemnego szacunku, szczerości, uczciwości i wierności. W związku z tym papież przypomina wszystkim osobom zaangażowanym w politykę „Błogosławieństwa polityka”, zaproponowane przez wietnamskiego kardynała Françoisa Xavier Nguyen Van Thuana, zmarłego w 2002 r.

Błogosławiony polityk, który dobrze rozumie swoją rolę w świecie.

Błogosławiony polityk, którego postępowanie jest przykładem wiarygodności.

Błogosławiony polityk, który pracuje dla wspólnego dobra, a nie dla własnego interesu.

Błogosławiony polityk, który jest wierny sobie.

Błogosławiony polityk, który trudzi się na rzecz budowania jedności.

Błogosławiony polityk, który dąży do radykalnej zmiany.

Błogosławiony polityk, który potrafi słuchać.

Błogosławiony polityk, który się nie lęka.

Wady polityki

Niestety polityka – przypomina papież – ma także swoje wady, które odbierają jej „wiarygodność” i „autorytet”. Są to: „korupcja – w jej wielu formach bezprawnego przywłaszczania sobie dóbr publicznych lub instrumentalizacji ludzi –, odmawianie prawa, brak poszanowania reguł wspólnotowych, bezprawne bogacenie się, uzasadnianie władzy siłą lub arbitralnym pretekstem »racji stanu«, skłonność okopywania się przy władzy, ksenofobia i rasizm, zaniechanie troski o Ziemię, nieograniczona eksploatacja zasobów naturalnych ze względu na doraźny zysk, pogarda dla tych, którzy zostali zmuszeni, by udać się na wygnanie”.

Dobra polityka krzewi udział młodych i zaufanie do drugiego

Dla papieża Franciszka „dobra polityka” to nie władza polityczna dążąca jedynie do „ochrony interesów pewnych uprzywilejowanych jednostek”. Polityka służy pokojowi, podkreśla papież, jeśli wyraża się w uznaniu charyzmatów i zdolności każdej osoby, a zwłaszcza młodzieży oraz krzewieniu zaufania między ludźmi.

Nie dla wojny i strategii strachu

Papież Franciszek podkreśla stanowcze „nie dla wojny i strategii strachu”. Przypomina, że „eskalacja zastraszenia, jak również niekontrolowane rozprzestrzenianie broni są sprzeczne z moralnością i poszukiwaniem prawdziwej zgody”. Stwierdza także, że „wypowiedzi polityczne, które próbują oskarżać migrantów o wszelkie zło i pozbawiać ubogich nadziei” są bezpodstawne.

Wspaniały projekt pokoju

Pokój – podsumowuje papież – jest „rezultatem wspaniałego projektu politycznego, opartego na wzajemnej odpowiedzialności i współzależności istot ludzkich”. Ale jest także „wyzwaniem, które każdego dnia domaga się akceptacji”. Pokój, krótko mówiąc „jest nawróceniem serca i duszy”.