Dom tradycji i przyszłości

Bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił Anielskie Centrum Integracji w Jeżowem, gdzie będzie działało przedszkole integracyjne i Dom Pomocy Społecznej.

Rok temu Zgromadzenie Sióstr od Aniołów rozpoczęło ambitną budowę dużego ośródka, którego ideą jest łączenie pokoleń i integracja społeczeństwa.

– Trafiłyśmy tutaj opatrznościowo. Chcemy być pośród tych ludzi i służyć im. Poprzez prowadzenie przedszkola integracyjnego i Domu Pomocy Społecznej chcemy pomóc tutejszej społeczności i poprzez nie wypełniać swoją misję – mówiła siostra Aneta Sroka CSA.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu ludzi siostry ukończyły budowę i zainicjowały działalność placówki.

Przecięcia wstęgi inaugurującej funkcjonowanie centrum dokonała siostra Maria Piątkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr od Aniołów oraz Robert Bednarz, Starosta Powiatu Nisko.

Uroczystego poświęcenia Anielskiego Centrum Integracji dokonał bp Krzysztof Nitkiewicz, który odprawił Mszę św. w intencji osób, które znajdą opiekę i pomoc w murach powstałej placówki. Mszę św. koncelebrowali kapłani związani z powstaniem centrum oraz duszpasterze dekanalni.

– Drogie Siostry, podejmując się prowadzenia domu dla osób w podeszłym wieku i dla najmłodszych potrzebujecie wiary i miłości św. Józefa. Nie jesteście stąd, ale macie żyć dla tych ludzi i kochać ich jak najbliższe sobie osoby. Wiem, że w krótkim czasie zdobyłyście już sobie zaufanie i uznanie wielu. Rozpoznawajcie i przyjmujcie dalej Bożą wolę, a jednocześnie podążajcie za natchnieniami serca. To jest kryterium, dzięki któremu staniecie się sprawiedliwe, lecz bez cienia legalizmu. A Bóg będzie wam błogosławił i dodawał swoich łask, jak św. Józefowi, zgodnie z hebrajskim znaczeniem jego imienia. Niech ten dom służy również budowaniu jedności lokalnej społeczności – mówił bp K. Nitkiewicz podczas homilii.

We wspólnej modlitwie uczestniczyły siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, przedstawiciele władz powiatowych oraz gminnych, dobroczyńcy, ofiarodawcy i budowniczowie powstałego Anielskiego Centrum Integracji oraz miejscowi mieszkańcy.

– Anielskie Centrum Integracji powstało pod patronatem Matki Bożej Królowej Aniołów z Gietrzwałdu i będzie miejscem spotkania seniorów i dzieci, dwóch przeciwległych skrzydeł społeczeństwa, które potrzebują najwięcej uwagi i wsparcia. Jako Siostry od Aniołów chcemy towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata i w nabywaniu samodzielności oraz wspierać rodziców w kształtowaniu dziecięcych sumień według wartości katolickich. Jednocześnie chcemy stanąć u boku człowieka w jego ostatniej drodze, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, pomoc w chorobie i cierpieniu, aby seniorzy czuli się nadal wartościowi i potrzebni – dodała siostra Aneta Sroka CSA.

Dom Pomocy Społecznej będzie mógł przyjąć 18 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, Dom Dziennego Pobytu będzie świadczył opiekę dla 10 starszych osób. Przedszkole integracyjne jest przygotowane na przyjęcie 60 zdrowych i niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Jest to jedno z pierwszych przedszkoli integracyjnych w powiecie.