Domacyny – Przemienienia Pańskiego

DOMACYNY

Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Padew Narodowa
39-340 Padew Narodowa, Domacyny 32, tel. 15 811 95 70
www.domacyny.opw.pl, e-mail: domacyny@opw.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Domacyny istnieje co najmniej od XVIII w. Przynależała wówczas do parafii Baranów Sandomierski. W początkach XX w. wybudowano w niej kaplicę dojazdową, którą powiększono w 1958 r. wg planów arch. Mieczysława Zybury (obecnie budynek nie jest użytkowany). W 1963 r. ordynariusz tarnowski bp J. Ablewicz powołał do istnienia placówkę duszpasterską dla wiernych z Domacyn, Zadusznik, Przykopa i Mórg, wydzielając te wioski z parafii Baranów Sandomierski, Padew Narodowa i Gawłuszowice. Obowiązki duszpasterskie przy kaplicy podjął ks. Kazimierz Krawczyk. Parafia Domacyny została erygowana 20 września 1972 r. przez bp J. Ablewicza. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany został w latach 1982-1998 wg projektu dra Aleksandra Böhma oraz planów konstrukcyjnych inż. Bogusława Brągiela. Budową kierowali Walenty Chwałek oraz Michał Anioł ze Starego Wiśnicza. Prace budowlane miały na celu przygotowanie do użytku liturgicznego tzw. kościoła dolnego. Uroczystego poświęcenia dolnego kościoła dokonał bp E. Frankowski 1 lutego 1994 r., natomiast kościoła górnego bp W. Świerzawski 10 września 2000 r. Prace nad upiększeniem świątyni i otoczenia kontynuowali kolejni proboszczowie: ks. Karzysztof Maziarz i ks. Władysław Jabłoński. Świątynia stanowi przykład późnej architektury modernistycznej. Oprócz właściwego kościoła zawiera kościół dolny i sporych rozmiarów kaplicę. Jednorodna, choć niesymetryczna, przestrzeń nawy otoczona jest krzywiznami i załamaniami ścian, nadających kościołowi charakter niemal rzeźby. Strzelisty dach w formie namiotu, z nieregularnym „pęknięciem” okna wzdłuż kalenicy, zakończony jest kolejnym, okrągłym świetlikiem, wpuszczającym snop światła na prezbiterium. Front kościoła wznosi się ku górze, a krzywizna ściany i dach imitują żeglującą łódź. Wyposażenie świątyni jest skromne i raczej tradycyjne.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.30, 15.30 (Wielki Post, maj, październik)
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Przemienienie Pańskie (I niedziela sierpnia).

Kaplice dojazdowe

Zaduszniki – kaplica pod wezwaniem NMP Częstochowskiej, położona 2,5 km od kościoła parafialnego. Wzniesiona została w 1898 r. z fundacji mieszkańców miejscowości. Inicjatorem jej budowy był ks. Adam Kopyciński, proboszcz parafii w Gawłuszowicach (wieś przynależała do tej placówki do 1907 r.). Wnętrze ozdobione jest polichromią ornamentalno-figuralną, pochodzącą z okresu budowy kaplicy. Do wyposażenia kaplicy wchodzą obiekty powstałe w końcu XIX w., tj. neobarokowy, drewniany ołtarz z obrazem olejnym MB Częstochowskiej w polu głównym i obrazem Świętej Rodziny w zwieńczeniu.
Msze święte: MB Częstochowskiej (26 sierpnia), Dzień Zaduszny (2 listopada), 10 listopada.
Odpust: MB Częstochowskiej (26 sierpnia).

Przykop – kaplica pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny, położona 1,5 km od kościoła parafialnego. Kaplica została wybudowana w 2005 r. dzięki zaangażowaniu miejscowych społeczników. Obok kaplicy, w wiejskiej dzwonnicy, postawiono rzeźbę św. Jana Nepomucena, która według miejscowej legendy została wyłowiona z Wisły.
Msze święte: 26 maja, bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada), Dzień Zaduszny (2 listopada).
Odpust: bł. Karoliny Kózkówny (18 listopada).

Do parafii należą: Domacyny, Morgi, Przykop, Zaduszniki.

Ogólna liczba mieszkańców: 789.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Patalita CSsR

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Z. Pieróg OP.

Grupy parafialne: Adoracja Nocna NSPJ w Rodzinie, chór parafialny, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła ok. 1 km

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Władysław Jabłoński