Droga ku wspólnym celom

Odbyło się VI posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Foto - ks. Tomasz Lis

Dnia 9 lutego, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, obradowała Komisja Główna III Synodu Diecezji Sandomierskiej. W spotkaniu uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz i bp Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Prace synodu znajdują się obecnie na etapie dyskusji nad tekstem Dokumentu Roboczego, który jest omawiany podczas posiedzeń dekanalnych zespołów synodalnych. Nadesłane przez nie uwagi były właśnie przedmiotem obrad komisji.

Bp Nitkiewicz poinformował na wstępie o spotkaniu z zespołem synodalnym dekanatu Stalowa Wola. Jego członkowie wyrazili potrzebę częstszego mówienia o synodzie podczas kazań i ogłoszeń na Mszy św. oraz na osobnych spotkaniach. Przyczyniłoby  się to do zaangażowania w prace zgromadzenia większej ilości osób.

Ks. Waldemar Gałązka zauważył, iż pomimo tego, ilość otrzymanych uwag do Dokumentu Roboczego przewyższa kilkakrotnie postulaty, jakie napłynęły z parafii podczas II synodu w latach 1996-1999.

W trakcie obrad Komisji Głównej skupiono się na propozycjach dotyczących  wiernych świeckich, duchowieństwa diecezjalnego, instytutów życia konsekrowanego oraz struktur diecezjalnych. Podkreślono między innymi rolę rad parafialnych, które nie tylko pomagają proboszczom w kierowaniu wspólnotą, ale zapewniają stabilizację w momentach kryzysowych, bez niepotrzebnego podsycania nastrojów.

Bp Krzysztof Nitkiewicz zauważył potrzebę lepszego informowania wiernych o pracach synodu. Okazją do tego mają być kolejne „Niedziele synodalne” przewidziane  na 3 marca i 26 maja.

Następne posiedzenie Komisji Głównej zaplanowano na dzień 6 kwietnia br.