Drzwi do Tajemnicy

Książka autorstwa Jana Łopuszańskiego pt. „Rzeczywistość. Rozważania o Mszy Świętej” to dobra lektura na czas Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

Trwający w Diecezji Sandomierskiej Kongres Eucharystyczny to czas pogłębienia refleksji nad rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii oraz okazja do uroczystego i publicznego jej wyznania, co ma prowadzić do ożywienia życia eucharystycznego i odrodzenia religijnego.

Jedną z pomocy w realizacji tych celów może stać się książka autorstwa Jana Łopuszańskiego w której autor w XV rozważaniach przybliża prawdy o tajemnicy Eucharystii, jej znaczeniu, owocach duchowych i samej liturgii. Niezwykle ciekawe są rozważania w których podejmuje temat: Eucharystia źródłem ludzkich wyzwań, Eucharystia jako serce cywilizacji chrześcijańskiej czy walka o prawdę Eucharystii.

– Rozważania te zostały zapisane z potrzeby serca, z myślą o bliskich i przyjaciołach. Z nadzieją, że może kiedyś komuś pomogą bardziej wniknąć w tajemnicę Najświętszej Eucharystii – podkreśla autor we wstępie do książki. Jak dodaje zanim zaczął spisywać rozważania, od długiego czasu narastało w nim pragnienie głębszego poznania Mszy Świętej. – Uczestnicząc w niej, jednocześnie stałem jakby w obliczu niemożności otwarcia drzwi do Tajemnicy. Przypuszczam, że dziś, wobec powszechnego załamania katechezy dorosłych, wielu katolików przeżywa podobne doświadczenie. Zresztą chyba nie tylko wobec tajemnicy Mszy, ale wobec całości doktryny katolickiej. Pośród wszystkich innych tajemnica Mszy Świętej jest jednak szczególna. Skupia w sobie, niby w duchowym pryzmacie, liczne tajemnice wiary. Stanowi centrum życia Kościoła. Stąd niemożliwe do przecenienia jest jej znaczenie dla zbawienia człowieka i budowania wspólnoty Kościoła, dla osobistego życia wiarą i rozwoju cywilizacji chrześcijańskiej. Zdecydowałem się zatem na zapisanie tego, co sam dla siebie w różnych chwilach życia odkryłem, choć przecież było już odkryte – dodaje Jan Łopuszański.

Autor w poszczególnych rozdziałach porusz tematy: Po co przychodzimy na Mszę Świętą? Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, Uobecnienie najświętszej Ofiary we Mszy św., Konsekracja i przeistoczenie, Nadzwyczajna pomoc Boża do przyjęcia

prawdy o Eucharystii, Ofiara Syna Ofiarą Jego Kościoła, Liturgia wieczysta w niebie, Ofiara i kapłan, Kapłaństwo sakramentalne, Źródło łask Bożych, Eucharystia źródłem ludzkich wyzwań, Miłowanie Świętego świętych, Serce cywilizacji chrześcijańskiej,  Walka o prawdę Eucharystii.

– Poruszyłem też niektóre aspekty duchowości eucharystycznej, bo rozważanie tajemnic wiary obecnych we Mszy siłą rzeczy przywołało i ten kontekst. (…)Niektóre fragmenty rozważań, a zwłaszcza ostatnie – o Mszy Świętej jako sercu cywilizacji chrześcijańskiej i walce o prawdę Eucharystii – są podyktowane także troską o dobro wspólne – dodaje autor.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu.