Dwa powołania ks. Miązka

W budynku Seminarium Duchownego w Sandomierzu o ks. prof. Bonifacym Miązku.

Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu i Towarzystwo Naukowe Sandomierskie zorganizowały wieczór poświęcony osobie ks. Bonifacego Miązka. Okazją do tego była książka Czesława Ryszki pt. „Dwa powołania księdza Bonifacego Miązka”. Jej autor podzielił się refleksjami dotyczącymi życia i twórczości tego wybitnego absolwenta sandomierskiego Seminarium Duchownego, który zmuszony na skutek prześladowań komunistycznych do opuszczenia Polski, zasłynął jako profesor literatury na Uniwersytecie Wiedeńskim.

– Tytuł książki nawiązuje do jego spójnego związku twórczości literackiej z powołaniem kapłańskim, z duszpasterstwem. Ks. Miązek miał iskrę Bożą do kapłaństwa, poświęcając w pełni swoje życie sprawom duszpasterskim. Jego życie charakteryzowało się również iskrą Bożą do literatury, traktując poezję jako apostolstwo – mówił autor książki.

W promocji książki wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, przyjaciele ks. Miązka oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, politycy, publicyści, siostry zakonne, kapłani i klerycy.

Swoimi wspomnieniami o ks. Miązku podzielili się m. in. ks. prał. Czesław Murawski, prof. Stanisław Adamczak, emerytowany rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. Anna Wzorek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i redaktor Krzysztof Burek.
Nawiązując do dorobku naukowego i poetyckiego ks. prof. Miązka, bp Nitkiewicz podkreślił jego przywiązanie do Sandomierza, który przewija się przez liczne wiersze. Nazwał je lekarstwem na bezduszny pragmatyzm i pośpiech, które zdominowały współczesnego człowieka.

Ks. Bonifacy Miązek urodził się 27 marca 1935 roku w Kolonii Szczerbackiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, 14 czerwca 1959 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1965 roku zamieszkał w Wiedniu. Pracował naukowo w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, ciesząc się bardzo dużym szacunkiem. W 2003 roku został profesorem. Publikował wiersze, prace krytyczne i historyczne o literaturze polskiej. Ks. prof. Bonifacy Miązek zmarł 17 października 2018.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/