Dyskutowali o wojnie

W Sali Papieskiej Instytutu Teologicznego w Sandomierzu odbył się wykład otwarty z filozofii, który poświęcony został zagadnieniu wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej.

Z inicjatywy bp. Krzysztofa Nitkiewicza w budynku Kurii Diecezjalnej odbył się pierwszy wykład z serii „Wykłady otwarte z filozofii”. Temat dotyczący doktryny wojny z punktu widzenia filozofii wyłożył ks. dr Bartłomiej Krzos, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Wśród licznie zebranych słuchaczy byli księża, siostry zakonne, klerycy, członkowie Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, mieszkańcy Sandomierza oraz okolicznych miejscowości.

Wykład został podzielony na dwie części. W pierwszej ks. Krzos przypomniał doktrynę wojny sprawiedliwej od św. Augustyna do św. Tomasza. W drugiej odniósł się do wypowiedzi papieża Franciszka nt. wojny sprawiedliwej, tłumacząc, że nauka Katechizmu Kościoła Katolickiego pod numerem 2309 jest nadal obowiązująca, ale czwarty warunek (proporcjonalność środków) jest nie do zrealizowania w dzisiejszym świecie.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wzięli udział w ożywionej dyskusji, zadając pytania prelegentowi.

W przyszłości planowane są cykliczne spotkania poświęcone różnym tematom, które połączą osoby otwarte na różne zagadnienia i osoby prowadzące. Celem spotkań jest podejmowanie ważnych współcześnie tematów filozoficznych.

Tekst wykładu: Wojna sprawiedliwa i niesprawiedliwa

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/