Dziękczynienie za plony u Pani Janowskiej

Dnia 8 września, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim odbył się doroczny odpust Maryjny połączony z dożynkami powiatowymi.

Na uroczystości przybyli wierni z dekanatu oraz starosta, burmistrz i delegacje gmin powiatu janowskiego z wójtami, chcąc podziękować za tegoroczne plony i prosić o Boże błogosławieństwo. Spotkanie na placu przy sanktuarium rozpoczęło się od prezentacji wieńców dożynkowych z parafii i gmin oraz dziękczynnej modlitwy różańcowej.

Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ks. kan. Tomasz Lis, proboszcz parafii oraz kapłani przybyli wraz ze swoimi parafianami. We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz wielotysięczna rzesza pielgrzymów.

Biskup Nitkiewicz powiedział w kazaniu, że zebrane plony są darem od Boga. Ten dar nabrał kształtów przy współpracy człowieka. Rolę zwornika pomiędzy wymiarem Boskim i ludzkim pełniła modlitwa oraz nadzieja pokładana w Bożej Opatrzności.

– Zdarza się jednak, że obowiązki związane z pracą na polu, z prowadzeniem domu czy jakieś inne doraźne problemy, powodują osłabienie życia religijnego. Jeżdżąc po diecezji widzę czasami rolników pracujących na polu w dni świąteczne, inni zaniedbują uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., bywa, że aprobują kaprys dziecka i wypisują je z lekcji religii. Wieś zmienia się podobnie jak miasto, choć trochę wolniej. Postępująca laicyzacja wynika nie tylko ze skandali ale może jeszcze bardziej z konsumpcyjnego stylu życia, z medialnej indoktrynacji czy wręcz z ateizujących zabiegów socjotechnicznych. W tej batalii przeciwko Bogu i człowiekowi, nie wystarczy sama pobożność albo przywiązanie do tradycji. One są piękne lecz mogą podzielić los ścierającego się złocenia. Co wtedy zostanie? Istota wiary tkwi w osobistej relacji z Chrystusem i tutaj Maryja jest dla nas najlepszą nauczycielką. Dlatego cieszę się moi drodzy, że przyszliście dzisiaj całymi rodzinami do janowskiego sanktuarium. Matko Boża Siewna, Matko dobrego początku, módl się za nami – zakończył biskup.

Po Eucharystii Biskup Ordynariusz poświęcił wieńce dożynkowe i ziarno siewne oraz poprowadził procesję.