Dziękujmy za ten czas łaski

- Jubileusz uświadomił nam, że obecność Boga w życiu wspólnoty i każdego człowieka jest zawsze źródłem wielkiego dobra. Boże błogosławieństwo czyni piękniejszą każdą dziedzinę i każdą chwilę ludzkiego życia – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

W ostatni wieczór mijającego 2018 roku w świątyniach wierni wraz z duszpasterzami gromadzili się, aby dziękować Bogu za opiekę i dobro, którego doświadczali od Stwórcy oraz aby zadośćuczynić za popełnione zło, które nie było pełnieniem Bożej woli.

W kościele rektoralnym pw. Ducha Świętego w Sandomierzu nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne rozpoczęło wspólną modlitwę wieńczącą mijający rok. Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów ze wspólnoty seminaryjnej oraz diecezjalnej Caritas, przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

– Kończący się rok przebiegał w naszej diecezji pod znakiem jubileuszu jej 200-lecia. Przeżywaliśmy go w duchu dziękczynienia Bogu i ludziom. Z tej okazji miały miejsce celebracje liturgiczne, sympozja i koncerty, ukazały się różne publikacje, a w środkach masowego przekazu pojawiły się okolicznościowe materiały. Jubileusz uświadomił nam, że obecność Boga w życiu wspólnoty i każdego człowieka jest zawsze źródłem wielkiego dobra. Boże błogosławieństwo czyni piękniejszą każdą dziedzinę i każdą chwilę ludzkiego życia. Dlatego wiara i zdrowy rozum każą nam otwierać się w dalszym ciągu na tą zbawczą obecność. Wzywają do podejmowania zadań, które powierza nam Jezus Chrystus – głowa Ciała jakim jest Kościół i władca wszechświata. Każdy z nas posiada jakąś swoją osobistą rolę, a wszystkie one mają tworzyć organiczną całość. Na tym polega życie Kościoła. To już się dokonuje w ramach III synodu diecezji sandomierskiej. Cieszę się, że ze wszystkich stron napływają uwagi i propozycje odnośnie Dokumentu Roboczego, który został przekazany dekanatom 8 września. Widzę w tym owoce żywej wiary, która jest niczym innym jak rozpalaniem w sobie miłości do Boga. Trudno kochać kogoś przez pośrednika albo przez zastępcę. Można nawet zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika, ale jego obecność zakłada, że kochasz tego z kim się pobierasz. Niech w nowym roku miłość do Boga zapłonie w nas jeszcze mocniej, niż dotąd – mówił w homilii bp K. Nitkiewicz.

Na zakończenie wspólnej modlitwy odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy” uwielbiając i dziękując Bogu za mijający rok.