Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia

Już po raz czwarty 1 września Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka w 2015 roku, w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny. Z tej okazji 31 sierpnia i 1 września w Asyżu odbędzie się ekumeniczna modlitwa w intencji stworzenia.

„Jestem wdzięczny za różne inicjatywy, jakie w różnych miejscach przygotowały Kościoły partykularne, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia kościelne. Zapraszam wszystkich w sobotę do wspólnej modlitwy w intencji naszego wspólnego domu” – powiedział o Dniu Modlitw o Ochronę Stworzenia Ojciec Święty Franciszek na zakończenie środowej audiencji generalnej, 29 sierpnia.

Papież Franciszek wskazał, że w tegorocznym przesłaniu na ten dzień pragnie zwrócić szczególną uwagę na kwestie wody, podstawowego dobra, które należy chronić i do którego wszyscy powinni mieć dostęp.

„Dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka, ponieważ determinuje przeżycie osób i z tego względu jest warunkiem korzystania z innych praw człowieka. Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż jest to odmawianie im prawa do życia zakorzenionego w ich niezbywalnej godności” – napisał Franciszek w swoim przesłaniu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.

Ojciec Święty polecił także modlitwom młode pokolenia, „aby coraz bardziej poznawały i szanowały wspólny dom, pragnąc zatroszczyć się o podstawowe dobro wody z korzyścią dla wszystkich”.

Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony jest w Kościele Katolickim od 2015 roku. Został ustanowiony przez papieża Franciszka w odpowiedzi na trwający kryzys ekologiczny. Modlitwa w Asyżu rozpocznie doroczną ogólnoświatową modlitwę i działania mające na celu ochronę Ziemi.