Dzień skupienia księży seniorów

W Domu Księży Emerytów odbył się wielkanocny dzień skupienia księży seniorów.

Wzięli w nim udział kapłani, pensjonariusze domu, jak również księży-seniorzy mieszkający przy parafiach na terenie diecezji.
Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa, którą poprowadził ks. Stanisław Bar, ojciec duchowny diecezji. Następnie konferencję duchową na temat przeżywania tożsamości kapłańskiej w podeszłym wieku wygłosił ks. Dariusz Bęc.
– Kapłan przeżywający podeszły wiek, chorobę, cierpienie nie traci swojej tożsamości, która jest zakorzeniona w Chrystusie. Od Niego mamy nieustannie czerpać moc w przeżywaniu tego czasu oraz wypełnianiu naszego powołania na każdym jego etapie. Czas podeszłego wieku, starości to kolejny etap życia, nie mniej wartościowy niż inne. Czas, który przygotowuje nas do czegoś bardzo ważnego, dlatego powinniśmy go przeżywać owocnie, wypełniając wolę Bożą. To czas dopełnienia dzieła naszego człowieczeństwa i kapłaństwa do którego Pan Bóg nas powołał – mówił ks. Dariusz Bęc.
Po konferencji był czas osobistej modlitwy oraz wspólnotowe spotkanie. – Nasze coroczne paschalne spotkanie kapłanów seniorów to okazja do wspólnej modlitwy i bycia razem. Mimo bycia na kapłańskiej emeryturze wielu księży-seniorów jeśli pozwalają im na to siły, posługuje duszpastersko. Ich pomoc jest bardzo cenna. Potrzebują także poczucia bycia we wspólnocie. dzisiejsze spotkanie w okresie wielkanocnym to czas spędzony razem i okazja do wsłuchania się w Boże Słowo – dodał ks. Stanisław Bar, diecezjalny ojciec duchowny kapłanów.
Dzień skupienia podsumowała Msza św. pod przewodnictwem bp. seniora Edwarda Frankowskiego. Biskup podziękował kapłanom seniorom za ich duchowe i modlitewne wsparcie wielu inicjatyw diecezjalnych oraz za pomoc duszpasterską niesioną w wielu parafiach. Złożył także wielkanocne życzenia i gratulował obchodzącym jubileusze kapłańskie.
– To nasze cykliczne spotkanie, które gromadzi wszystkich kapłanów seniorów naszej diecezji. Jest ono okazją do podzielenia się we wspólnym gronie radością Zmartwychwstania Pańskiego a także momentem budującym braterską wspólnotę kapłańską. W naszym domu obecnie przebywa ponad 20 kapłanów seniorów oraz kapłanów, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi. Ponad 60 kapłanów-emerytów zamieszkuje na terenie diecezji. Każdy z nich bardzo chętnie, na miarę swoich możliwości, angażuje się w duszpasterstwo wspomagając kapłanów w pracy na parafii. Pomagają w spowiedziach, poradnictwie duchowym i sprawowaniu sakramentów – poinformował ks. Jacek Marchewka, dyrektor Domu Księży Emerytów.