Dzień Życia Konsekrowanego

Słowo Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na XXV. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Sandomierz, 29 stycznia 2021 r.

Czcigodne Siostry i Bracia, Konsekrowani Diecezji Sandomierskiej!

Podczas tegorocznego diecezjalnego świętowania XXV. Światowego Dnia Życia Konsekrowanego – 2 lutego, z powodu ograniczeń epidemicznych przeżywanego zasadniczo w Waszych lokalnych wspólnotach, pragnę pozdrowić Was słowami św. Pawła z Listu do Efezjan: „Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności” (Ef 6,23-24).

Od roku niepokoją nasze serca wieści płynące z „zakażonego świata”, które napawają nas lękiem, a czasem, po ludzku, wielkim zagubieniem. W takich trudnych momentach chcemy wołać za św. Piotrem: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). Umocnieni zbawienną obecnością naszego Pana dojrzewamy w wierności, która często jest wystawiana na próby i doświadczenia. Pragniemy dawać odwagę, pogodne świadectwo, uczestniczyć w każdym utrapieniu. Pragniemy troszczyć się i być blisko z najmniejszymi, służyć kosztem życia (por. Franciszek, Fratelli Tutti, II).

Dzień Życia Konsekrowanego to sprzyjająca okazja, aby dziękować Panu za wszystkich, którzy są wezwani przez Niego do praktykowania rad ewangelicznych i „wiernie według nich żyją”. W szczególny sposób poświęcają się Chrystusowi, „który sam będąc dziewiczy i ubogi (por. Mt 8,20; Łk 9,58), przez swoje posłuszeństwo, aż do śmierci krzyżowej (por. Flp 2,8) odkupił i uświęcił ludzi.

Dzień Życia Konsekrowanego, to wspaniała okazja, by wspólnie dziękować Bogu za dar powołania każdej i każdego z Was. Składamy dzisiaj wraz z Wami tę dziękczynną modlitwę i uwielbienie za „wybranie wasze” (por. 1 Tes 1,4). Radując się łaską waszego powołania do życia zakonnego, pragnę życzyć – także słowami św. Pawła: Pan „niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych” (Ef 1,18).

Maryi, Matce Bożej, która jest wzorem życia konsekrowanego oraz św. Józefowi, Jej Oblubieńcowi, w Roku jemu poświęconym, polecam każdą i każdego z Was. Niech św. Józef „okaże się ojcem także i Wam, i prowadzi Was na drodze życia, niech wyjedna Wam łaskę, miłosierdzie i odwagę” (Patris Corde, 7) w codziennym dawaniu ewangelicznego świadectwa. Radość z oddania Bogu i bezinteresowna miłość bliźniego niech będą mocniejsze niż wszelkie zło i nieszczęście pandemii, którego od roku boleśnie doświadczamy. Realizując i rozwijając charyzmat własnej rodziny zakonnej, nieście żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i szlachetną miłość całej udręczonej cierpieniem ludzkiej rodzinie.

Na Wasz codzienny trud świadectwa bliskości z Bogiem, z serca błogosławię!

 

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.