Dzikowiec – Św. Mikołaja Bpa

DZIKOWIEC

Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Dzikowiec
36-122 Dzikowiec 275, tel. 17 227 50 35

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Dzikowiec założona została w 1566 r. na wniosek Jana Krzysztofa Tarnowskiego na mocy przywileju lokacyjnego króla Zygmunta Augusta. W tym czasie przynależała do parafii Raniżów. Sołectwo w Dzikowcu otrzymał Andrzej Konaszewski z Lipnicy. W 1572 r. ufundował on pierwszy drewniany kościół i zaczął czynić wraz z miejscowymi wiernymi starania o utworzenie przy nim parafii. Erygowana została przez bpa F. Krasińskiego 7 stycznia 1577 r. Jej fundację zatwierdzili królowie Zygmunt August i Stefan Batory. Pierwsza świątynia spłonęła podczas najazdu wojsk Jerzego Rakoczego w marcu 1657 r. Na jej miejscu powstał kolejny drewniany kościół, który przetrwał do I poł. XIX w. W okresie PRL funkcję proboszcza w Dzikowcu pełnił Sługa Boży ks. Stanisław Sudoł, który poprzez swoje świątobliwe i gorliwe życie kapłańskie zapisał się w pamięci wiernych tego terenu (od 19 marca 2014 r. prowadzony jest jego proces beatyfikacyjny). Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa zbudowany został w latach 1814-1816. Uroczyście poświęcił go bp F. Wierzchlejski w 1859 r. W 1879 r. wymieniono pokrycie dachu z gontu na blachę cynkowaną, a w 1933 r. dobudowano do elewacji frontowe kruchtę. Kościół restaurowany był w 1991 r. Świątynia jest murowana i otynkowana, ma styl klasycystyczny, jest kryta blachą. Kościół jest halowy, trójnawowy. Korpus kryty dachem czterospadowym, a prezbiterium trójspadowym. Na wieży znajduje się hełm czteropołaciowy o wybrzuszonych połaciach. We wnętrzu kościoła zachowały się elementy barokowe z XVII w. (chrzcielnica) i XVIII w. (feretrony). Wyposażenie kościoła jest jednak głównie klasycystyczne i eklektyczne z XIX w. Wnętrze wzbogacają secesyjne witraże projektu Stanisława Matejki, wykonane w pracowni Żeleńskiego z Krakowa w 1912 r. Całość stanowi zbiór dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła artystycznego, służących potrzebom kultowym, o zróżnicowanej wartości artystycznej, odzwierciedlających rozwój i kulturę mieszkańców Dzikowca oraz mecenat kolatorów parafii.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 15.00
– w dni powszednie: 19.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Mikołaja Biskupa (6 grudnia), Nawiedzenia NMP (2 lipca).

Do parafii należą: Dzikowiec, Lipnica (przysiółek Osia Góra), Dzikowiec Nowy, Płazówka (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1829.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Piórek, K. Hahn, C. Oko, S. Kosiorowski, B. Hahn.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Dziuba, B. Rząsa, Z. Starzec, M. Starzec.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Misyjne, Koło Przyjaciół WSD, Parafialny Zespół Caritas, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Piotr Kowal
Emeryt - Ks. kan. Józef Konefał