Dzwola – Matki Bożej Częstochowskiej

DZWOLA

Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Dzwola
23-304 Dzwola 142, tel. 15 875 22 12
www.dzwola.parafialnastrona.pl

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Dzwola po raz pierwszy wzmiankowana była w 1245 r. w związku z najazdem księcia halickiego Wasyla. Położona była na terenie parafii Biała (Janów Lubelski). W 1919 r. z dobrowolnych składek mieszkańców wioski wybudowano w Dzwoli drewnianą kaplicę. Biskup lubelski M. Fulman zezwolił na odprawienie w niej Mszy świętej w niedziele i święta. Duszpasterzem tej kaplicy i organizatorem nowej parafii został wikariusz janowski ks. Piotr Panecki. Inicjatorem powstania placówki duszpasterskiej w Dzwoli był pochodzący z tej miejscowości zakonnik o. Marcin Stręciwilk OP. Parafia Dzwola została erygowana 17 września 1920 r. przez biskupa M. Fulmana. W tym samym roku wybudowano wszystkie budynki parafialne. Kościół murowany pw. Matki Bożej Częstochowskiej został wzniesiony w latach 1924-1927 wg projektu architekta Ignacego Kędzierskiego z Lublina. Nad całością prac czuwał ks. Piotr Panecki. Nową świątynię poświęcił w 1935 r. bp A. Jełowiecki. Polichromia wnętrza została wykonana po roku 1950 r. przez F. Podobińskiego z Zamościa. W ostatnich latach odnowiono zewnętrzną elewację kościoła, pomalowano dach, wykonano odwodnienie światyni i położono nowy chodnik procesyjny z plebanii do kościoła. Świątynię w Dzwoli zaliczyć można do architektury eklektyzmu, która wyróżnia się naśladownictwem stylu romańskiego, gotyku, renesansu i baroku (nierzadko łącząc elementy odmiennych stylów) oraz monumentalnością budowli tzw. „wiejskich katedr”. Masywna wieża na przedzie zwieńczona jest podwójnym, baniastym hełmem o niemalże cerkiewnym wyglądzie. W ścianach halowej, trójnawowej świątyni podłużne okna przeplecione są oszkarpowaniem. Na ścianach czworobocznie zamkniętego transeptu znajdują się okrągłe rozety, a na jego skrzyżowaniu – neobarokowa sygnaturka. Na szczytach kościoła są podłużne blendy (wnęki, przypominające okna), powtórzone w mniejszej formie na fryzie, okalającym prezbiterium. Samo prezbiterium jest zamknięte półkoliście i zawiera neobarokowy ołtarz z obrazem Patronki kościoła namalowanym na blasze miedzianej oraz podobne stalle przy ścianach. Po prawej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia z kruchtą, zaś po lewej – nakryta kopułą kaplica.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00, zimą 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 19.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 11.00, 17.00, zimą 16.00..

Odpusty: Matki Bożej Częstochowskiej (niedziela po 26 sierpnia).

Do parafii należą: Dzwola, Kapronie, Konstantów, Kocudza Górna, Kocudza Druga (część), Władysławów, Zdzisławice (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1968.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Jargiło, J. Świś TJ, S. Flis, S. Dubiel, W. Czajka, J. Jargieło, L. Szuba, A. Jóźko, S. Szuba, A. Jargieło, D. Jargieło, T. Flis, Z. Jargieło, M. Góra.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: W. Stręciwilk, M. Stręciwilk, M. Tur, T. Stręciwilk, S. Łukasik, E. Stręciwilk, G. Wydrych, K. Kaproń, S. Łukasik, M. Małek, Z. Szuba, E. Flis, A. Świś, M. Wojciechowska, B. Bielak, M. Jargiło, S. Kozina, G. Bąk, Ł. Wlizło, J. Furmaga, M. Flis, B. Głaz, E. Szuba, E. Stręciwilk, K. Jargiło, M. Flis, A. Papierz, A. Papierz, B. Rawska, B. Tur, J. Tur, G. Bielak, W. Świś, G. Zięba, M. Zięba, Z. Wlizło, M. Bielak, E. Bielak.

Grupy parafialne: Apostolstwo Dobrej Śmierci, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Trzeci Zakon św. Dominika, Trzeci Zakon św. Franciszka.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 800 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Mariusz Pyryt (od 2019 r.)
Emeryt - Ks. kan. Piotr Kubicz (od 2019 r.)