E-konferencja w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

Rodzina Szkół Świętego Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej zorganizowała konferencję on-line o roli św. Jana Pawła II w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia.

Szkoły zrzeszone w rodzinie szkół noszących imię św. Jana Pawła II w swoich programach wychowawczych i wydarzeniach szkolnych miały zaplanowany szereg wydarzeń, w których chciano uczcić papieża Polaka oraz przypomnieć jego nauczanie. Ze względu na obostrzenia i zawieszenie zajęć dydaktycznych musiały one zostać odwołane lub przeniesione na późniejszy czas.

W dniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II placówki szkolne na terenie Diecezji Sandomierskiej połączyły się za pomocą sieci internetowej w e-konferencji na której podjęto temat autorytetu osoby św. Jana Pawła II w wychowaniu dzieci i młodzieży.

E-konferencję poprowadził Jan Brzozowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Potoczku.

Wyrażając wdzięczność organizatorom i uczestnikom, bp Krzysztof Nitkiewicz mówił o aktualności świadectwa i nauczania św. Jana Pawła II. Przypomniał sytuację z okresu swojej pracy w Rzymie, gdy po wyborze Benedykta XVI trzeba było powiesić w biurach portret nowego papieża.

   Nikomu nie przyszło nawet przez myśl, aby zdejmować w związku z tym portrety Jana Pawła II. Zdecydowaliśmy, że pozostaną one na swoich miejscach natomiast wizerunek Benedykta XVI umieścimy obok. Dzisiaj wydaje mi się, to bardzo symboliczne i prorocze – powiedział bp Nitkiewicz.

Biskup zachęcił społeczność szkół noszących imię św. Jana Pawła II do podążania drogą wartości jakimi żył ich patron.

Następnie pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, mówiła o autorytecie  świętego Jana Pawła II w wychowaniu dzieci i młodzieży. Pani Joanna Szmuc, Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu wygłosiła referat pt.: „Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć”. Osobistym świadectwem o wartości świętego Jan Paweł II w kształtowaniu osobowości młodego człowieka podzielił się Przemysław Nosal, Członek Zarządu  KSM Diecezji Sandomierskiej. Konferencję zakończył swoim wystąpieniem ks. Robert Utnik – Diecezjalny Asystent Rodziny Szkół  Świętego Jana Pawła II.

W drugiej części obchodów on-line 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II zaplanowano transmisję nabożeństwa majowego oraz Mszy św. dziękczynnej z parafii pw. św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. W tamtejszej konkatedrze zostanie także otwarta wystawa poświęcona papieżowi Polakowi.