Ekumeniczne Dni Biblijne

W trzech diecezjach rzymskokatolickich (diecezja sandomierska, kielecka, radomska) rozpoczną się 21 czerwca 2024 roku Ekumeniczne Dni Biblijne.

Inicjatywa zrodziła się wśród duszpasterzy-ekumenistów biorących udział we wspólnym nabożeństwie w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024. Wtedy podjęto decyzję o organizacji wydarzenia, które pokazałoby przede wszystkim to, co łączy chrześcijan różnych wyznań.

Hasłem Ekumenicznych Dni Biblijnych są słowa z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości” (1Kor 16,14).

Ten fragment Pisma Świętego, zważywszy na poświęcenie św. Pawła i jego zażyłość z gminą chrześcijańską w Koryncie, stawia miłość w centrum wszelkich relacji. Fundamentalna zasada, która jednoczy chrześcijan różnych tradycji wyznaniowych, w trakcie Ekumenicznych Dni Biblijnych służy jako punkt wyjścia do wspólnych refleksji i działań. Miłość (caritas, agape) jest uniwersalnym językiem, który przekracza bariery struktur kościelnych, promując przesłanie Ewangelii, wzajemne porozumienie, akceptację i współczucie. Fragment z 1 Listu do Koryntian stanowi międzywyznaniową zachętę do podejmowania inicjatyw w duchu chrześcijańskiej miłości. W kontekście różnorodnych spotkań ekumenicznych, słowa Apostoła Narodów wzywają do poszukiwania jedności „której chce Chrystus” i „za pomocą środków, których On pragnie” – cytując katolickiego księdza Paula Couturier’a, prekursora ekumenizmu z początku XX wieku.

Ekumeniczne Dni Biblijne promują rozwój obecnych i tworzenie w diecezjach nowych parafialnych kręgów biblijnych. Rozważanie kolejnych ksiąg Pisma Świętego i odnoszenie perypetii postaci biblijnych do swojego życia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju duchowego, a wspólnotowe zgłębianie Ewangelii z wykorzystaniem różnorodnych metod pozwala lepiej poznać kontekst wydarzeń opisanych na kartach Biblii. Celem Ekumenicznych Dni Biblijnych jest zwiększenie znajomości Pisma Świętego w diecezjach, ponieważ wciąż wielu chrześcijan mylnie uważa, że Biblia jest przede wszystkim dla biblistów, archeologów lub lingwistów.

Organizatorami Ekumenicznych Dni Biblijnych są: Diecezja Sandomierska, Diecezja Kielecka, Diecezja Radomska, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu i Kielcach, kielecka parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Wierzbicy.

Ponadto, w nabożeństwa ekumeniczne zaangażowały się lokalne wspólnoty Kościoła Polskokatolickiego z terenu woj. świętokrzyskiego, parafia prawosławna Świętych Cyryla i Metodego w Sandomierzu, parafia prawosławna św. Mikołaja w Kielcach, parafia prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu, Kościół Chrześcijan Baptystów w Kielcach oraz kielecki zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
W ramach tej ekumenicznej, szerokiej inicjatywy odbędą się cztery nabożeństwa ekumeniczne, których zwieńczeniem będzie wspólna modlitwa w rzymskokatolickim Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 28 czerwca 2024. Po nim odbędzie się spotkanie robocze duszpasterzy odpowiedzialnych za ekumenizm w swoich wspólnotach i diecezjach, na którym zostanie przygotowane kolejne międzywyznaniowe wydarzenie: październikowe ekumeniczne Dni dla Stworzenia (Season for Creation).

Harmonogram nabożeństw:

  • 21.06.2024 (piątek) godz. 17.00: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
    ul. Małopolska 6, Kielce
  • 23.06.2024 (niedziela) godz. 16.00: „Świątynia Pokoju” – Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Sienkiewicza 3, Kielce
  • 27.06.2024 (czwartek) godz. 17.00: Kościół Starokatolicki Mariawitów,
    ul. Staszica 17, Wierzbica k/Radomia
  • 28.06.2024 (piątek) godz. 17.30: Sanktuarium NMP Saletyńskiej – Kościół Rzymskokatolicki, ul. Piaski 3, Ostrowiec Świętokrzyski

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/