Fotograficzne wspomnienia o papieskiej wizycie

Niech ta wystawa wzbudzi w nas pragnienie posiadania czystego serca – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas otwarcia ekspozycji przypominającej wizytę św. Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.

Wernisaż wystawy, która nosi tytuł „Wspomnienie obecności św. Jana Pawła II w Sandomierzu”, odbył się 18 maja w Sandomierzu, w dniu 99. rocznicy urodzin papieża Polaka.

W jej inauguracji wziął udział Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz, Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, Starosta Sandomierski Marcin Piwnik, autorka wystawy Urszula Stępień, Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz księża, klerycy, siostry zakonne i mieszkańcy miasta.

Ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego wprowadził w tematykę wystawy, przedstawiającej przygotowania do wizyty papieskiej i Mszę św. sprawowaną przez Jana Pawła II na Błoniach Sandomierskich oraz modlitwę w katedrze.

– Co nam zostało z pobytu świętego Jana Pawła II w Sandomierzu? Przy różnych lokalnych uroczystościach przypominamy zazwyczaj słowa papieża odnoszące się do historii i bogatego dziedzictwa duchowego miasta. Przeglądając w tych dniach depesze zagranicznych wysłanników towarzyszących Ojcu świętemu podczas jego pielgrzymki do Polski A.D. 1999, z którymi jestem zaprzyjaźniony, zauważyłem nieco inne rozłożenie akcentów. Wspominają oni owszem o „jednym z najstarszych polskich grodów” i oczywiście o opatrunku, jaki pojawił się na skroni papieża po jego porannym upadku w nuncjaturze. Ich uwaga skupia się natomiast na głównym temacie papieskiej homilii: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Ten temat jest zawsze aktualny, a dzisiaj szczególnie. Św. Jan Paweł II mówił w Sandomierzu, że „czyste serce” oznacza uczciwe, prawidłowe relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. „Czyste serce”, to serce w którym nie ma egoizmu, fałszu, złych intencji ale jest ono wypełnione miłością, duchem służby. Warto o takie serce zawalczyć i w jedności z Chrystusem „podejmować trud opierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym z wewnątrz – które chcą go od Boga oderwać” – mówił Ojciec Święty. Niech ta wystawa wzbudzi w nas pragnienie czystego serca – podkreślił biskup.

Burmistrz Miasta Marcin Marzec podzielił się wspomnieniami o swoim uczestnictwie w papieskiej Mszy św. wśród tłumów pielgrzymów, którzy przybyli na tamto spotkanie. Przypomniał o nadanym papieżowi Janowi Pawłowi II tytule Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Przywołał także duże zasługi papieża Polska dla odzyskania przez Polskę wolności w 1989 r.

O samej wystawie opowiedziała jej autorka Urszula Stępień.

– Ta wystawa nie jest dokumentacją tamtego wydarzenia ale jego przypomnieniem. Zawiera 30 plansz z blisko 60 fotografiami autorstwa Tomasza Biernickiego, Jerzego Krzemińskiego, Krzysztofa Sykutowskiego i Ireneusza Fertnera. Wystawa znalazła miejsce w trzech punktach: na murze pomiędzy Kurią Diecezjalną a katedralną dzwonnicą, w wąskiej uliczce prowadzącej z katedry do Domu Długosza i na ogrodzeniu wokół Collegium Gostomianum. Ekspozycję będzie można oglądać do końca września – mówiła Urszula Stępień.

Następnie zebrani obejrzeli samą ekspozycję. Wiele osób przybyłych na otwarcie wystawy z ciekawością odszukiwało siebie lub osoby znajome na zamieszczonych fotografiach. Po zobaczeniu wystawy, chętni mogli zwiedzić ogród przy Domu Biskupim.

Wernisaż wystawy był także inauguracją sandomierskiej Nocy Muzeów.

Miejscowe muzea zapraszają do zwiedzania stałych ekspozycji oraz tych specjalnie przygotowanych na to wydarzenie.

W Muzeum Diecezjalnym można zobaczyć miedzy innymi rękopis pieśni Bogurodzica z XV w. i Dialog o Zbigniewie Oleśnickim, rękopis z XV w., którego autorstwo jest przypisywane Janowi Długoszowi oraz ekspozycję poświęconą 200-leciu Diecezji Sandomierskiej.

W Muzeum Okręgowym można zobaczyć między innymi wystawę fotografii Karoliny Werens „Rwanda – 25 lat pokoju” czy najstarsze pieczęcie sandomierskie.