Gimnazjaliści na św. Krzyżu

VIII diecezjalna pielgrzymka gimnazjalistów do sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Ponad 600 Gimnazjalistów Diecezji Sandomierskiej razem ze swymi duszpasterzami, katechetami i nauczycielami dziękowało Bogu za czas nauki i egzaminy gimnazjalne. Już od godzin rannych młodzież przybywała do sanktuarium przeżywszy wcześniej nabożeństwo drogi krzyżowej. Poszczególne stacje tego nabożeństwa rozważali zmierzając do sanktuarium prastarym traktem królewskim wiodącym z Nowej Słupi przez Puszczę Jodłową.

Zawiązanie wspólnoty nastąpiło w bazylice mniejszej. Następnie miał miejsce godzinny koncert Zespołu Full Power Spirit, podczas którego młodzież mogła wysłuchać świadectw muzyków tworzących zespół oraz wysłuchać muzyki chrześcijańskiej w nurcie hip – hop.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa pomocniczego seniora Edwarda Frankowskiego.

Biskup Frankowski wskazał w homilii na zagrożenia, jakie młodzież może spotkać w codziennym życiu. Wynikają one z tego, że współczesny świat chce za wszelką cenę omamić człowieka, okłamać i przyćmić mu prawdziwego Boga, który przyszedł na Ziemię w Jezusie Chrystusie.

– Potrzeba pielgrzymowania do takich miejsc jak Święty Krzyż. Bo tutaj jest góra zwycięstwa! Tutaj stajemy się mocarzami. Z krzyża uczymy się jak zwyciężać zło dobrem, nienawiść miłością, kłamstwo prawdą. Potęga i moc krzyża uskrzydlają nas, by nie ulegać pokusie ucieczki, zwątpienia, beznadziejności. Moc krzyża jest nam potrzebna by żyć aktywnie, twórczo i w zjednoczeniu z Chrystusem. Żyć odważnie i być wiernym dobrze uformowanemu sumieniu, które kształtujemy nieustannie przez życie sakramentalne: Eucharystię, spowiedź świętą i codzienną modlitwę. Angażujcie się młodzi w różne grupy i stowarzyszenia jakie działają w waszych parafiach. Angażujcie się w to co jest dobre i wymagajcie od siebie! Patrzymy na Was z nadzieją. Jesteście nie tylko przyszłością ale nade wszystko teraźniejszością naszego sandomierskiego kościoła i naszej Ojczyzny. Ukazujcie światu oblicze Jezusa Chrystusa, który odnawia życie. Bądźcie aktywni, pełni entuzjazmu. Nie jesteście sami. Macie w sobie moc i dary Ducha Świętego. Pamiętajcie, że kłamstwo dzieli a prawda jednoczy. Razem możemy uczynić więcej by świat był lepszy. Prośmy o czyste serca, radosne serca przepełnione prawdą, miłością, sprawiedliwością i pokojem – zachęcał ksiądz biskup.

Doroczna pielgrzymka zakończyła się w Godzinie Miłosierdzia wspólną modlitwą przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego, gdzie młodzież i pielgrzymi odmówili wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.