Godziszów – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

GODZISZÓW

Parafia pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus

woj. lubelskie, pow. Janów Lubelski, gm. Godziszów
23-302 Godziszów, Godziszów Trzeci 133, tel. 15 871 16 94
www.parafiagodziszow.net, e-mail: godziszow@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Godziszów pochodzą z 1451 r. Wieś przynależała do parafii Biała (Janów Lubelski). Od stycznia 1928 r. mieszkańcy Godziszowa starali się o utworzenie w swojej miejscowości parafii. Erygował ją bp M. Fulman 3 grudnia 1928 r., a jej pierwszym proboszczem został ks. Józef Bierzyński, wikariusz w Janowie Lubelskim (zamordowany w Dachau w 1942 r.). Proboszcz otrzymał część ziemi z gruntów gromadzkich, a resztę ofiarowała ordynacja zamojska. W 1928 r. zakupiono w Dzwoli starą, drewnianą kaplicę, która do 1937 r. służyła parafii jako tymczasowa świątynia. Kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus został wybudowany w latach 1934-1939 ze składek parafian. Uroczystej konsekracji dokonał 28 lipca 1946 r. bp S. Wyszyński. W 1967 r. zmieniono blachę na kościele, a w 1971 r. wykonano jego malowanie. Prace prowadzono pod kierunkiem Kazimierza Florka z Sanoka. Świątynia w Godziszowie z założenia była budowlą modernistyczną, o prostopadłościennej formie naw, ukrytym za murowanymi szczytami praktycznie płaskim dachu i wieńczącymi fasadę dwiema wieżyczkami, które dzisiaj nakryte są współczesnymi, graniastymi hełmami. Kościół został gruntownie odrestaurowany na początku XXI w. Uzyskano wówczas nowy – postmodernistyczny – charakter wnętrza, zaprojektowany przez artystę Karola Badynę. Z modernistycznego wystroju pozostawiono jedynie witraże naw bocznych i dwa freski w prezbiterium. Całość kompozycji wnętrza kościoła ma wyrażać wnętrze duszy Świętej Teresy, młodej zakonnicy i Doktora Kościoła, której postać reprezentuje ludowa figurka w ołtarzu głównym. Na mosiężnym tabernakulum znajduje się ceramiczny wizerunek Chrystusa Króla, a na ołtarzu metalowe lampy oliwne – ewangeliczny symbol roztropnej dziewicy. Na kontrastujących szafirową i rdzawą barwą krzyżowo-kolebkowych sklepieniach i ścianach zostały wymalowane oraz wyrzeźbione dorosłe i dziecięce postacie aniołów z kwiatami lub instrumentami muzycznymi, w postawach radosnej adoracji. Pod łukiem tęczowym znajduje się spinający wszystko krucyfiks z figurą żywego jeszcze Chrystusa Ukrzyżowanego, jakby uchwyconego w pełnym miłości i bólu poruszeniu, skupiającego uwagę na ołtarzu i figurze św. Teresy. Nowy wystrój kościoła poświęcił bp A. Dzięga 31 sierpnia 2008 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, zimą 16.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00 (czwartek – sobota)
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 17.00.

Odpusty: Matki Bożej Szkaplerznej (niedziela po 16 lipca), św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października).

Do parafii należą: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci.

Ogólna liczba mieszkańców: 2059.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Matysek, Z. Bzdyrak, J. Ciupak SAC, T. Mazur SCJ, W. Gajur SAC, M. Mucha SAC, Cz. Kolasa, J. Gąbka, J. Oleszko SAC, M. Biegas, M. Fac.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Józef Krawczyk
Wikariusz - Ks. mgr Wojciech Zając (od 2016 r.)