Góry Wysokie – Matki Bożej Bolesnej

GÓRY WYSOKIE

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Dwikozy
27-620 Dwikozy, Góry Wysokie 50, tel. 15 831 17 05

Fot. Marian Grzybowski

INFORMACJE O PARAFII

Fot. Marian Grzybowski

Góry Wysokie istnieją co najmniej od początku XIII w. Pierwszy kościół powstał tu w latach 1216-1217 z fundacji Iwona Odrowąża, kanonika krakowskiego, późniejszego biskupa diecezji krakowskiej. Świątynia była drewniana, niewielkich rozmiarów, poświęcona św. Witowi, męczennikowi. Z tego samego okresu pochodzi parafia Góry Wysokie. Nie jest wiadomym, jak długo przetrwał pierwszy drewniany kościół, jak również, czy istniały inne świątynie przed wybudowaniem murowanego budynku sakralnego na pocz. XVIII w. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Bolesnej zbudowany został ok. 1718 r. Pierwotnie była to budowla jednonawowa, z kaplicami po bokach i prostokątnym prezbiterium. Konsekrował ją bp M. Kunicki 28 października 1741 r. W latach 90-tych XVIII w. ówczesny proboszcz ks. Ignacy Karśnicki poddał kościół gruntownej przebudowie według własnego projektu. Świątynia remontowana była kilkakrotnie, a po zniszczeniach z czasów II wojny światowej odbudował ją arch. Stefan Świszczowski (1948-1949). Ostatnia restauracja wnętrza kościoła miała miejsce w 1986 r., a z zewnątrz w 1992 r. i po 1997 r. (m.in. remont dachu, wymiana okien). Świątynia jest murowana, o cechach późnobarokowych. Do zachodniej fasady Karśnicki dobudował dwie symetryczne wieże, łącząc je niskim przedsionkiem, nad którym umieścił chór muzyczny. Przybudowane do nawy kaplice tworzą transept. Od południa i od północy między wieżami a transeptem pojawiły się dobudówki, wysunięte na taką samą szerokość, jak jego ramiona, a których „kontynuację” w kierunku wschodnim stanowiły zakrystia i skarbczyk. Dzięki tym przybudówkom plan kościoła uzyskał formę prostokąta, z którego wysunięta jest tylko eliptyczna absyda dobudowana do wschodniej części prezbiterium. Nawę nakrywają dwa przęsła sklepień żaglastych, wspartych na koszowych gurtach. Nad skrzyżowaniem nawy i transeptu znajduje się sklepienie kopulaste na żagielkach, z ośmiobocznym otworem latarni. Nad ramionami transeptu są sklepienia zwierciadlane. Prezbiterium przykrywa sklepienie kolebkowo-krzyżowe, zaś absydę półkopuła, nad którą znajduje się półlatarnia. W kościele przechowywane są relikwie Krzyża Świętego z oryginalnym dokumentem opatrzonym pieczęcią papieską.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 12.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– święta państwowo zniesione: 10.00, 18.00.

Odpusty: MB Bolesnej (15 września), św. Wita (15 czerwca).

Kaplica dojazdowa

Garbów – kaplica pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, położona 3 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 80-tych XX w. wg projektu inż. Adama Abrama. Poświęcono ją w 1990 r. Budowę zainicjował ks. Józef Bil, a kierowali nią ks. Czesław Pawłowski i ks. Józef Węglicki. Składa się z trzech części coraz szerszych od wejścia ku prezbiterium, przesuniętych coraz bardziej ku prawej stronie. Dzięki temu powstają trzy namioty dachu, o różnej wysokości i szerokości. Na tym najwyższym znajduje się podniesiona nieco, dwuspadowa wieżyczka z krzyżem. Okna kaplicy są różnorodne: od niewielkich okienek arkadowych, przez kwadratowe, duże, półkoliście zwieńczone, aż po dekoracyjne, okrągłe.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00
– I piątki miesiąca: 15.00.

Do parafii należą: Czermin, Gałkowice, Garbów, Góry Wysokie, Kichary Nowe, Kichary Stare, Romanówka.

Ogólna liczba mieszkańców: 2057.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Towarzystwo MB Siedmiu Boleśc.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Sławomir Świstak