Goźlice – Wniebowzięcia NMP

GOŹLICE

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Klimontów
27-640 Klimontów, Goźlice 51, kom. 600 471 819
e-mail: parafiagozlice@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Najstarsze informacje o wsi Goźlice pochodzą z XII w. Pierwszy kościół w tej miejscowości zbudowany został ok. 1134 r. przez Piotra Dunina, syna Własta. Do jego budowy użyto ciosanego kamienia, prawdopodobnie z kopalń zlokalizowanych w okolicach Smerdyny. W latach 1241 i 1259 kościół został uszkodzony i sprofanowany przez najazdy tatarskie. Natomiast w 1559 r. Hieronim Ossoliński przemienił go na zbór kalwiński. Jego potomek Zbigniew Ossoliński usunął kalwinów w 1620 r. Kościół parafialny został rozbudowany z pierwotnej świątyni w latach 1620-1636 i w tym samym 1636 r. uroczyście go poświęcono. Świątynia została dwukrotnie spalona w czasie działań wojennych (1915 i 1945 r.). Podczas odbudowy w okresie międzywojennym i w latach 1946-1948 odsłonięto wątki stylu romańskiego. Odrestaurowany z zewnątrz w 1986 r. Świątynia jest murowana, częściowo otynkowana, z odkrytymi ciosami, o wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie i z kruchtą dostawioną od strony zachodniej, krytą blachą. Do ścian nawy dostawione są symetrycznie kaplice, a do południowej ściany prezbiterium zakrystia. Wnętrze jest jednonawowe, nakryte stropem drewnianym. Zachowały się też wąskie okna romańskie. W kamiennym ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Wniebowzięcia NMP z 1871 r. autorstwa Wojciecha Gersona. Wyposażenie stanowi także XVII-wieczny krucyfiks nad tęczą, marmurowa chrzcielnica z XVII w., kropielnica z XVIII w. oraz inne obrazy i rzeźby z tego czasu. W kaplicy południowej znajduje się nagrobek Hieronima Ossolińskiego z 1576 r. Kościół posiada w swoim wyposażeniu monstrancję wieżyczkową z ornamentami wczesnego baroku (ok. 1660 r.), z figurami św. Piotra i Pawła, Chrystusa Boleściwego i aniołów, prawdopodobnie dar Zbigniewa Ossolińskiego.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.30, 16.00, zimą 15.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 11.30, 18.00, zimą 16.00.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia), św. Anny (26 lipca), św. Rocha (16 sierpnia).

Kaplice na terenie parafii

Lipnik – kaplica pod wezwaniem NMP Matki Zbawiciela, położona 5 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w latach 1989-1998 wg projektu inż. Zbigniewa Lombarskiego. Prace organizowali księża Mieczysław Surus i Stanisław Wdowiak. Kaplica jest budowlą kamienną, prostą w swojej architekturze i surową w wyglądzie. Pary okien o gotyckich łukach poprzedzielane są swoistymi szkarpami. Nad prezbiterium znajduje sie dekoracyjna sygnaturka. Fronton jest optycznie „wyciągnięty” ku górze przez zastosowanie pochyłych ścian, podtrzymujących zadaszenie nad wejściem, oraz zwężającego się wzwyż szczytu fasady zwieńczonego krzyżem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.15.
Odpust: sobota przed III niedzielą Adwentu.

Ossolin – kaplica pod wezwaniem Bożego Narodzenia, położona 5,5 km od kościoła parafialnego. Kaplica jest zabytkowa, podziemna, zwana „Betlejemką”. Jej fundatorem był Jerzy Ossoliński, a zbudowana została na wzór kaplicy w Betlejem w 1640 r. Do tej kaplicy została sprowadzona przez Ossolińskiego ziemia z Palestyny. Ziemię przywieźli na przełomie 1844 i 1845 r. pielgrzymi z guberni radomskiej. W latach 1982-1984 ks. Jan Gajos odbudował na podstawie dawnych rysunków dwa domki „pustelników”, a w 2016 r. przeprowadzono konserwację elewacji, kropielnicy, tablicy inskrypcyjnej oraz dwóch tablic epitafijnych. Od kilku lat Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” współorganizuje w XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej uroczystą pasterkę. Z racji specyfiki miejsca oraz nietypowej oprawy, której część stanowi zawsze widowiskowa inscenizacja bożonarodzeniowa, ossolińska pasterka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń religijnych w regionie świętokrzyskim.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30.
Odpust: Boże Narodzenie (25 grudnia).

Usarzów – kaplica pod wezwaniem Chrystusa Króla, położona 7,5 km od kościoła parafialnego. Urządzono ją w budynku starej szkoły w 1994 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.30.
Odpust: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Do parafii należą: Dziewków, Goźlice, Gołębiów, Grabina, Krobielice (część : numery24 dk), Kurów, Lipnik, Łownica, Malżyn, Ossolin, Sternalice, Słoptów, Sniekozy, Usarzów, Węgrce, Wilkowice, Zakrzów.

Ogólna liczba mieszkańców: 3459.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Mazur, M. Kawiński OCD, S. Rak, W. Pawlik SAC, Z. Kozieł, T. Gawlak, Ł. Gąsiorowski SAC.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Sztaba, I. Chmielowiec, G. Dorocik.

Grupy parafialne: chór parafialny, grupa młodzieżowa, harcerstwo, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, orkiestra, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Ryszard Sałek
Wikariusz - Ks. mgr Piotr Niewrzałek (od 2017 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Stanisław Wdowiak