Goźlice – Wniebowzięcia NMP

KONTAKT:

Gm. Klimontów, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie
27-640 Klimontów, Goźlice 51 a

tel. (+48) 15 866 15 02
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:30 (Ossolin); 9:00; 10:15 (Lipnik); 11:30; 11:45 (Usarzów); 16:00 lub 15:00 (zimą)
Święta państwowo zniesione: 9:00; 11:30; 18:00 lub 16:00 (zimą)
Dni powszednie: 7:00; 7:30; 18:00 lub 16:00 (zimą)

KAPŁANI:

Administrator - Ks. mgr lic. Ryszard Sałek
Proboszcz - Ks. Andrzej Świątek
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Sulicki (od 2014 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Stanisław Wdowiak

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Antoniów (1,5 km), Dziewków (6 km), Gołębiów (8 km), Goźlice, Grabina (2,5 km), Krobielice Kolonie (5 km), Kurów (3 km), Lipnik (6 km), Łownica (6 km), Malżyn (4 km), Ossolin (3,5 km), Sternalice (3 km), Słoptów (2,5 km), Sniekozy (3 km), Usarzów (10 km), Węgrce (8 km), Wilkowice (3 km), Zakrzów (2,5 km)

Liczba katolików:
3677

Odpusty:

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)
Św. Anny (26 lipca)
Św. Rocha (16 sierpnia)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Lipnik, kaplica pw. NMP Matki Zbawiciela (6 km)
Ossolin, kaplica pw. Narodzenia Pana Jezusa (3 km)
Usarzów, kaplica pw. Chrystusa Króla (10 km)

Historia:
Kościół zbudowany został około roku 1134 przez Piotra Dunina, syna Własta. Do budowy użyto ciosanego kamienia prawdopodobnie z kopalń tego kamienia z okolic Smerdyny. W latach 1241 i 1259 był uszkodzony i sprofanowany przez najazdy tatarskie. W 1559 r. Hieronim Ossoliński przemienił kościół na zbór kalwiński. Zbigniew Ossoliński usunął kalwinów w 1620 r. Następnie kościół został rozbudowany w latach 1620-1636 i w tym samym roku 1636 został uroczyście poświęcony. W czasie I wojny światowej (1915 r.) został spalony. Przy jego odbudowie odsłonięto wątki stylu romańskiego. Pod koniec II wojny światowej w 1945 r. został powtórnie spalony. Odbudowany w latach 1946-1948 z odkryciem dalszych fragmentów romańskich. Restaurowany z zewnątrz w 1986 r. Ołtarz główny kamienny z obrazem Wniebowzięcia NMP – Wojciecha Gersona (1871). Ponownie uroczyście poświęcony przez bpa M. Juszyńskiego, dawnego proboszcza w Goźlicach. W kaplicy północnej jest obraz późnorenesansowy z 1671 r. z bogatą dekoracją i odnowionym krucyfiksem barokowym. W kaplicy od strony połudnjowej pod wezwaniem św. Anny jest chrzcielnica marmurowa z XVII w. i kropielnica marmurowa z XVIII w. Krucyfiks nad tęczą z XVII w. W kaplicy południowej jest nagrobek Hieronima Ossolińskiego kasztelana sandomierskiego z 1576 r. Monstrancja wieżyczkowa, z ornamentami wczesnego baroku ok. 1660 r. z figurami św. Piotra i Pawła, Chrystusa Boleściwego i aniołów, prawdopodobnie dar Zbigniewa Ossolińskiego. W prezbiterium marmurowa tablica o wyposażeniu kościoła ufundowana przez ks. Mateusza Żołędziowskiego (Glanserinusa) z 1636 r. Z ostatnich czasów: ks. Henryk Michałek wymienił starą posadzkę z kamienia tumlińskiego na marmurową ze Sławniowa k. czeskiej granicy. W 1986 r. koło zabytkowej kaplicy w Ossolinie staraniem ks. Jana Gajosa zostały dobudowane domki „pustelników” na podstawie dawnych rysunków (dokument). Staraniem ks. Surusa Mieczysława zbudowano nową murowaną dzwonnicę 1991-1992 r. Parafia posiada akta parafialne od 1915 r.

- POKAŻ MNIEJ -