Grupa Rycerzy Jana Pawła II powstała w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Niedzielę Dobrego Pasterza w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrowcu Świętokrzyskim została erygowana Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Archiwum parafii

Mszy Św.  przewodniczył ks. Piotr Zwoliński, proboszcz, a jednocześnie kapelan nowo powstałej grupy Zakonu Rycerzy JP II. Na zaprzysiężenie nowych rycerzy przybyło 11 braci z diecezji warszawskiej i radomskiej, na czele z prowincjałem zakonu i kanclerzem generalnym. – Nowo powstała chorągiew liczy siedmiu braci, której przewodzi Wielki Rycerz. Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Poprzedza je Msza św. i wspólny różaniec. Postać świętego Jana Pawła II inspiruje mężczyzn do budowania i rozwijania własnej duchowości. Myślę, że grupa Zakony Rycerzy wpisze się w pracę duszpasterską z mężczyznami i ojcami w naszej parafii. Mam także, że poprzez ich działalność kolejne osoby dołączą do grupy, a przez świadectwo życia pogłębią życie duchowe w parafii – mówił ks. Piotr Zwoliński.

Pierwsza wspólnota Zakonu Rycerzy Jana Pawła II powstała 1 kwietnia 2011 r. w Warszawie, z potrzeby kontynuacji i propagowania dzieła św. Jana Pawła II. Obecnie zakon liczy 472 rycerzy rozsianych po polskich parafiach. W swoich strukturach kieruję się zasadami Zakonów Rycerskich nawiązujących do takich wartości jak honor, odwaga i uczciwość. W szeregi zakonu wstępują mężczyźni pragnący pogłębiać wiarę i kształtować postawę chrześcijańską w duchu nauczania swojego patrona. Nowo powstała chorągiew liczy siedmiu braci, której przewodzi Wielki Rycerz.