Grzech na wskroś raniący Chrystusa

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyła się Droga Krzyżowa, która była okazją do modlitwy przebłagalnej za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Wspólnej modlitwie przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, a uczestniczyli w niej kapłani pracujący w seminarium i sandomierscy duszpasterze, siostry zakonne oraz klerycy. Oni także odczytywali rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej.

Na zakończenie nabożeństwa Biskup Ordynariusz powiedział, że Droga Krzyżowa jest wyrazem naszej solidarności z osobami, które doznały krzywdy w dzieciństwie, ale również ma pobudzać do czujności, abyśmy sami nie upadli.

– Na grzech wykorzystania seksualnego małoletnich możemy patrzeć w różny sposób. Tak jak różnie postrzega się krzyż. Można więc współczuć, utożsamiać się ze skrzywdzonymi, można skupić się na aspekcie prawnym, czysto biurokratycznym, albo medialnym, są również winni tego przestępstwa, których nie stać nawet na skruchę. W każdym z nas, niestety, mieszka Judasz zdolny do zdrady Zbawiciela. Nie ustawajmy więc w modlitwie, aby nie upaść – mówił biskup, dziękując zgromadzonym za wspólną modlitwę.