Grzegorzowice – Św. Jana Chrzciciela

KONTAKT:

Gm. Waśniów, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-425 Waśniów, Grzegorzowice 51

tel. (+48) 41 260 04 12
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 11:30
Święta państwowo zniesione: 9:00; 18:00 lub 16:00 (zimą)
Dni powszednie: 18:00 lub 16:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. mgr Franciszek Sałęga

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Dobruchna (2 km), Grzegorzowice, Pokrzywianka (4 km), Sarnia Zwola (3 km), Skały (3 km), Wałsnów (2 km), Włochy Kolonia (1 km), Zagaje (1 km)

Liczba katolików:
1187

Odpusty:

Św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

Historia:
Jan Długosz zanotował, że kościół w Grzegorzowicach czcił św. Jana Chrzciciela. Wystawił go w formie okrągłej Nawoj herbu Topór, dziedzic Grzegorzowic. Było to w II poł. XIII wieku. Archeolog Tadeusz Szydłowski, badając tę budowlę w formie rotundy ze sklepioną apsydą od wschodu, z miejscowego kamienia łupanego – kwarcytu, murowaną na wapno, datuje jej powstanie na schyłek XI w. To potwierdzają: Bogdziewicz, Oleś i prof. Gawlik. Założenia bizantyjskie tej budowli i podobieństwo do kościoła św. Adaukta na Wawelu pozwalają nawet przypuszczać, że kościół ten pochodzi z X w. Parafia była erygowana około 1350 r. W roku 1627 dobudowano prostokątną nawę od zachodu o długości 17 m i szerokości 10 m, z trzema oknami od południa nad wejściem bocznym. Główne wejście jest od zachodu. Ściany są podparte na zewnątrz skarpami murowanymi. W 1885 r. zamiast gontu położono na kościele blachę żelazną, którą w roku 1923 wymieniono na żelazno-ocynkowaną. Dobroczyńcami świątyni przez wieki byli właściciele Grzegorzowic i Sarniej Zwoli m.in. Mikołaj Chrząstowski, w XVI w. Stanisław Ożarowski, później Targowscy (tablica – pomnik w ścianie rotundy), Sosnowscy (Karol fundator 54-stopniowych schodów), Olszewscy i Rauszerowie (szaty i dzwony). Nie ustępują im w trosce o świątynię tutejsi duszpasterze i proboszczowie. Wśród nich ks. Józef Frey fundator bocznych ołtarzy, pacyfikału z relikwiami Krzyża świętego oraz relikwiarza św. Floriana. Ks. Antoni Pakulski pozostawił fundusz na trzeci dzwon, największy. Czasy najnowsze troskę o materialny stan kościoła przesunęły na ogół parafian i na duszpasterzy. Świątynia ciągle restaurowana służy chwale Bożej. Ostatnie prace prowadzone były w latach 1990-1992. Parafia posiada akta parafialne od 1826 r.

- POKAŻ MNIEJ -