Harcerski zlot św. Jerzego

W Janowie Lubelskim odbył się Diecezjalny Zlot Harcerzy i Zuchów z okazji święta patronalnego św. Jerzego. Na zbiórce stawili się druhowie z hufca w Staszowie, ze szczepu „Bieszczady” w Woli Rzeczyckiej, szczepu z Radomyśla nad Sanem, drużyny z Antoniowa, zuchy i harcerze z Annopola i Gościeradowa oraz Stalowej Woli, Niska i Pysznicy i Samborca.

Spotkanie rozpoczęło się na Porytowym Wzgórzu w lasach janowskich, miejscu jednej z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich. Następnie harcerze przeszli śladami walk partyzanckich i ciekawych miejsc przyrodniczych w okolicznych kniejach lasów janowskich.

Miejscem końcowego spotkania było uroczysko Kruczek.

Tutaj druhowie i zuchy wraz z opiekunami i wychowawcami uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez księży kapelanów.

Z harcerzami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który przybliżył zebranym druhom postać św. Jerzego, patrona harcerzy. Wskazując na jego męstwo i przywiązanie do Chrystusa zachęcał zebranych harcerzy do odwagi i wytrwałości w czynieniu dobra oraz dążenia do szlachetnych i ambitnych celów, które kształtują właściwie charakter.

Spotkanie zakończył harcerski apel i modlitwa.