Nieść chwałę Miłosiernego

To tytuł koncertu, który odbył się w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Ponad 50 młodych artystów poprowadziło wspólną modlitwę uwielbienia.

Oazowe podsumowanie wakacji

W tym roku oazowicze na miejsce wakacyjnego Dnia Wspólnoty wybrali Bazylikę katedralną w Sandomierzu. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty. Przybyły na nie osoby, które uczestniczyły w wakacyjnych turnusach formacyjnych, jak również młodzi, którzy na co dzień działają w parafialnych grupach oazowych...

Dziękowano za trud rolniczej pracy

Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolników, ogrodników, sadowników, będącym ukoronowaniem...

Komunikat z 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 27-29 sierpnia 2020 roku na Jasnej Górze miało miejsce 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku zebrania Słowo do biskupów skierował abp...

Wiara przez uczynki

- Jest to spotkanie liderów rad rycerskich, nazywanych w naszych strukturach Wielkimi Rycerzami, którzy przewodzą grupom rycerzy działających przy konkretnych parafiach. Nasze spotkanie ma charakter formacyjny i szkoleniowy. Podejmujemy prośbę bp Krzysztofa Nitkiewicza, który...

Otwarte serce na człowieka

26 sierpnia, w siedzibie sandomierskiej Caritas, miało miejsce przekazanie placówkom opiekującym się dziećmi 22 laptopów. W uroczystości uczestniczyli biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, pracownicy Caritas na czele z dyrektorem ks. Bogusławem Pituchą oraz wychowawcy i...

Na drogach wiary i braterstwa

Tradycyjnie, jak każdego roku, nowo wyświęceni księża Diecezji Sandomierskiej odbyli pielgrzymkę razem z Biskupem Ordynariuszem, rektorem seminarium i ojcem duchownym. W tym roku byli to: ks. Jarosław Nieściur, ks. Bartłomiej Stawowy i ks. Robert...

Zmarł ks. kan. Jan Jagodziński, emerytowany proboszcz parafii Bieliny

Urodził się 2 stycznia 1948 w Łubnie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w  Przemyślu w latach 1966-1972. Święcenia diakonatu otrzymał 25 marca 1972 r., natomiast święcenia kapłańskie 17 czerwca 1972 r. Jako wikariusz...

Bezcenna wymiana

Ołtarzyk pochodzący z XV w., wykonany z kości bydlęcej, drewna, złoceń przez warsztat Embriachi z Wenecji, zaprezentowany zostanie na wystawie: „Dolabella. Wenecki malarz Wazów” wśród dzieł weneckiego rzemiosła artystycznego. Wystawa ta poświęcona jest twórczości Tomasza...

Wypełnił powołanie do końca

W kościele św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach odsłonięto tablicę poświęconą śp. ks. kan. Władysławowi Drewniakowi.