Huta Komorowska – Świętej Rodziny

HUTA KOMOROWSKA

Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, Huta Komorowska 127a
tel. 15 847 11 50, kom. 600 151 327

INFORMACJE O PARAFII

Huta Komorowska powstała w XVII w. Od samego początku jej historia związana była z założoną przez Aleksandra Michała Lubomirskiego w 1674 r. nad rzeką Korzeń hutą szkła (upadła po I rozbiorze Polski). Od poł. XIX w. wieś przynależała do rodu Kozłowieckich. To właśnie w Hucie Komorowskiej urodził się Adam Kozłowiecki (1 kwietnia 1911 r.) – jezuita, misjonarz w Zambii, arcybiskup Lusaki i kardynał. Początkowo Huta Komorowska przynależała do parafii Cmolas, a następnie do parafii Majdan Królewski (od 1765 r.). W 1862 r. w przysiółku Krzywica (na skraju wioski) wybudowano kaplicę pw. św. Wawrzyńca (położona ok. 1,5 km od dzisiejszej świątyni parafialnej). Początkowo odprawiane były przy niej jedynie nabożeństwa majowe i czerwcowe. Kaplica ta została gruntownie odnowiona i przystosowana dla większej ilości wiernych w 1956 r. Od tego czasu w niedziele i święta do Huty Komorowskiej dojeżdżali kapłani z Majdanu Królewskiego. W latach 80-tych XX w. za namową ks. Wojciecha Szpytymy powstała inicjatywa rozbudowy kaplicy, aby uczestnicy liturgii nie musieli stać poza jej murami. Ostatecznie zdecydowano się na budowę nowego kościoła w środku wsi. W latach 1987-1991 nowa świątynia pełniła funkcję filii parafii majdańskiej. Samodzielna parafia w Hucie Komorowskiej erygowana została przez bpa I. Tokarczuka 25 czerwca 1991 r. Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny zbudowany został w latach 1983-1987 wg projektów opracowanych przez inż. Adama Gustawa oraz inż. Józefa Kocera z Rzeszowa. Budową kierował ks. Władysław Włodarczyk. Poświęcenia świątyni dokonał kard. A. Kozłowiecki w obecności bpa I. Tokarczuka 21 czerwca 1987 r. W sposób szczególny przy budowie kościoła zapisali się parafianie: Czesław Ziętek, Zdzisław Franuszkiewicz, Adam Szypuła oraz Marian Barnaś. Świątynia jest w stylu modernistycznym. Bryła jest stosunkowo prosta: w wielobocznym frontonie widoczna jest wnęka z rzeźbą Świętej Rodziny nad wejściem głównym. W ścianach nawy umieszczone są pary podłużnych, prostokątnych okien, z tyłu – niższe prezbiterium wraz z zapleczem w jednej bryle budowli. Dwuspadowy dach od frontu zamknięty dwubocznie i zwieńczony dwiema obitymi blachą, strzelistymi, ażurowymi sterczynami: wyższą na froncie i niższą nad prezbiterium, spełniającymi rolę wieży i sygnaturki. Na ścianie ołtarzowej znajduje się tabernakulum, nad którym umieszczono figury Jezusa, Maryi i Józefa.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 15.00 (październik – listopad, maj – czerwiec)
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 9.30, 18.00.

Odpusty: Uroczystość Św. Rodziny.

Do parafii należą: Huta Komorowska.

Ogólna liczba mieszkańców: 1416.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Kościelny.

Grupy parafialne: Grupa Modlitewna o. Pio, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, schola.

Instytucje i ośrodki kościelne: Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, 36-110 Majdan Królewski, Huta Komorowska 32A, tel. 15 811 12 64, kom. 667 339 673,
www.cardinalekozlowiecki.pl;
e-mail: fundacja@cardinalekozlowiecki. pl;
muzeum@cardinalekozlowiecki.pl

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Ryszard Oleksak