I Synod Diecezji Sandomierskiej

Foto. Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu

I Synod Diecezji Sandomierskiej odbył się w dniach 3-5 lipca 1923 r. w kościele katedralnym pod przewodnictwem bp ordynariusza Mariana Ryxa, z udziałem bp sufragana Pawła Kubickiego, księży prałatów i kanoników Kapituły Katedralnej i Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego, księży Dziekanów i Wicedziekanów oraz delegatów wybranych w tym celu przez duchowieństwo po jednym z każdego dekanatu, delegatów księży prefektów i delegatów księży wikariuszy, razem 90 kapłanów. W czasie uroczystości synodalnych Pasterz diecezji w pierwszy i drugi dzień celebrował pontyfikalne Msze św., oraz na rozpoczęcie Synodu, jako też i na zakończenie wygłosił do zebranych przemówienia, podkreślając w nich potrzebę i doniosłość Synodu. W trzeci dzień uroczystą Msze św. celebrował prałat dziekan Kapituły katedralnej, ks. Piotr Górski, Protonotariusz Apostolski. Nad to przez wszystkie trzy dni o. Henryk Haduch, kapłan Towarzystwa Jezusowego z Krakowa wygłosił podniosłe kazania okolicznościowe.

Uroczyste sesje synodalne w godzinach przedpołudniowych odbywały się w kościele katedralnym; popołudniu zaś narady i dyskusje w seminarium duchownym. Uroczyste „Te Deum laudamus” i błogosławieństwo Pasterza zakończyły prace synodalne 5 lipca o godz. 13.00.

Dnia 5 lipca po południu Pasterz diecezji korzystając z obecności jeszcze w Sandomierzu kapłanów na Synod zgromadzonych, odbył z nimi w sali Seminarium Duchownego wspólną konferencję, w czasie której poruszył i omówił kilka ważniejszych spraw, żywo wszystkich obchodzących.

Między innymi nawoływał do zakładania w parafiach Kół Towarzystwa Misyjnego, przedstawił trudne położenie materialne Uniwersytetu Lubelskiego i zachęcił do zapisywania się na członków Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego w myśl odezwy sekretariatu tego Towarzystwa podanej w Kronice Diecezji za luty roku bieżącego, wreszcie po omówieniu kwestii Sekretariatów do Spraw Społecznych w naszej diecezji zwrócił się do księży Dziekanów, aby w możliwe najkrótszym czasie zajęli się uregulowaniem w swoich dekanatach zaległych składek na rzecz Sekretariatów.

Kanclerz Kurii ks. A. Glibowski

Opracowano na podstawie Kroniki Diecezji Sandomierskiej z 1923 r.