Inauguracja Dni Kultury Chrześcijańskiej w Stalowej Woli

Wystawą płaskorzeźb pt. „13 x Papież” zainaugurowano obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej. Jednocześnie upamiętniono w ten sposób 19. rocznicę narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II.

Otwarcie wystawy i spotkanie z rzeźbiarzem Janem Kuracińskim, któremu towarzyszyła żona Barbara Łoykówna-Kuracińska, odbyło się w Muzeum św. Jana Pawła II przy parafii konkatedralnej w Stalowej Woli. W spotkaniu wzięli udział biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, proboszcz parafii ks. Edward Madej oraz księża z sąsiednich parafii, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, przewodniczący rady miasta Stanisław Sobieraj oraz mieszkańcy Stalowej Woli.

Dziękując artyście i jego żonie, biskup Krzysztof Nitkiewicz nawiązał do nauczania św. Jana Pawła II o kulturze. Jak zauważył, nasz wielki papież mówił niejednokrotnie o potrzebie dialogu Ewangelii z różnymi kulturami oraz o tym, że wiara powinna rodzić kulturę. Między innymi dlatego Kościół potrzebuje uniwersytetów i innych uczelni wyższych. Warto o tym pamiętać szczególnie w Stalowej Woli, która posiada Filię KUL św. Jana Pawła II. Filia ta powinna podejmować zdaniem biskupa konkretne działania na polu kultury, gdyż to należy do misji katolickiej uczelni.

Rzeźbiarz Jan Dawid Kuraciński podkreślił w swoim słowie ogromny wpływ św. Jana Pawła II na jego życie i sztukę. – Jan Paweł II – potęga wiary, potęga intelektu zmienił zupełnie moje postępowanie – podkreślił artysta. Dodał, że dzięki nauczaniu Papieża Polaka, a szczególnie jego „Listowi do artystów” zdecydował się na powrót do ojczyzny po 25 latach spędzonych na Manhattanie. W dowód wdzięczności dla papieża poświęcił swoją pracę artystyczną, tworząc dzieła związane z jego osobą. Podobne świadectwo złożyła jego żona Barbara, z zawodu krytyk muzyczny.

Ks. Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu wyjaśnił, że przedstawione na wystawie prace są wyrazem hołdu dla trudu apostolskiego św. Jana Pawła II. Tytuł wystawy nawiązuje do symbolicznej liczby XIII apostoła Jezusa Chrystusa i jej powtarzalności w życiorysie papieża.

Jan Dawid II Kuraciński urodził się w 1941 r. w Mierzanowicach na Ziemi Sandomierskiej. Ukończył warszawską ASP w pracowni prof. Mariana Wnuka. W 1972 r. opuścił Polskę, studiował w Wiedeńskiej ASP, a następnie wyemigrował do USA, gdzie zamieszkał na Manhattanie. Tam spędził 25 lat, tworząc szereg kompozycji w drewnie i w brązie. Autor wielu pomników, a także rzeźb kameralnych. Autor Panteonu Niepodległości Polskiej, cyklu płaskorzeźb najwybitniejszych Polaków, a także cyklów Madonny Polskie, Maski i wiele innych projektów figuratywnych. Obecnie mieszka w Warszawie, pracuje także w Górach Świętokrzyskich, gdzie ma swoją pracownię.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/