Inauguracja nowego Roku Harcerskiego

Dnia 23 września miał miejsce „Harcerski Start” druhen i druhów z ZHP działających na terenie Diecezji Sandomierskiej. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy. Wspólnej modlitwie w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów przewodniczył ks. phm Dariusz Sidor, koncelebrowali duchowi opiekunowie poszczególnych środowisk harcerskich na terenie Diecezji Sandomierskiej.

Na zakończenie liturgii, harcerzy pozdrowił Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Zaznaczył, że słowo „start” oznacza początek nowej drogi, która splata się z przebytymi już szlakami.

– Należycie do tej samej harcerskiej rodziny, którą nazywamy drużyną, szczepem, hufcem albo chorągwią. Dorzucając do waszego plecaka nowe przygody, odkrycia i sprawności, pielęgnujcie ducha braterstwa i służby – życzył biskup.

Po Eucharystii harcerze zebrali się na apelu, po którym rozpoczęła się gra terenowa oraz inne przewidziane w programie zajęcia.

W diecezjalnym „Starcie harcerskim” wzięło udział prawie 400 zuchów i harcerzy. Do Pysznicy przybyli harcerze z: Sandomierza, Chobrzan, Woli Rzeczyckiej, Dwikóz, Gorzyc, Tarnowskiej Woli, Pysznicy, Samborca, Jastkowic, Antoniowa, Zaklikowa, Gościeradowa, Annopola i Niska.