Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla projektu pn.: „Modernizacja zabytkowych obiektów sakralnych w Sandomierzu” w ramach dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej – Umowa nr 881/2021/Wn13/OA-tr-ku/D – Dokumentacja Projektowa.

Diecezja Sandomierska, ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz, reprezentowana przez: Ks. mgr Józefa Szczepańskiego – Ekonom Diecezjalny informuje, że w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

ARLEX ATELIER Marek Gierulski
Al. Jana Pawła II 25
37-450 Stalowa Wola

Sandomierz, 04.11.2021 r.