Informacje dla kapłanów dotyczące Mszy Krzyżma świętego

1. Mszy Krzyżma o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu przewodniczy Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

2. Do koncelebrowania Mszy świętej zaproszeni są wszyscy kapłani. Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby, cingulum oraz stuły koloru białego.

3. W zakrystii ubierają się Księża Biskupi, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, oficjał sądu, kanclerz, dyrektorzy wydziałów i instytucji kurialnych, profesorowie seminarium, dziekani kapituł oraz księża dziekani poszczególnych dekanatów. Wszyscy wyżej wymienieni Księża uczestniczą w procesji wejścia i zajmują miejsca w prezbiterium.

4. Pozostali Księża, ubierają się w nawach bocznych i po oddaniu czci ołtarzowi przez ucałowanie, zajmują miejsca na katedrze, począwszy od pierwszych ławek. Prosimy księży o przybycie najpóźniej do godz. 9.45.

5. Komunię Świętą pod dwiema postaciami poprzez zanurzenie, Księża zajmujący miejsca w prezbiterium będą przyjmować przy ołtarzu głównym. Pozostali Koncelebransi przyjmą Komunię Świętą podchodząc do bocznych ołtarzy.

6. W procesji wyjścia i zejścia uczestniczą tylko Ci, którzy ubierają się w zakrystii katedry i zajmują miejsce w prezbiterium (zob. punkt 3). Pozostali Księża pozostają na swoich miejscach do zakończenia śpiewu na wyjście.

7. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte w zakrystii Bazyliki Katedralnej (prosimy, aby wcześniej dostarczyć do zakrystii ampułki).

8. Grupy parafialne (ministranci, lektorzy, schole) po wejściu do Bazyliki Katedralnej, zajmują miejsca rozpoczynając od środkowej części nawy głównej, a następnie w nawach bocznych. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy świętej ubrani w stroje liturgiczne.


Ks. dr Grzegorz Staszczak
Ceremoniarz biskupi

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com