Informacje dla kapłanów dotyczące Mszy Krzyżma Świętego 2024

 1. Mszy Krzyżma o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu przewodniczy Biskup Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.
 2. Do koncelebrowania Mszy Świętej zaproszeni są wszyscy kapłani. Prosimy
  o zabranie ze sobą własnej alby, cingulum oraz stuły koloru białego.
 3. W zakrystii ubierają się Księża Biskupi, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, oficjał sądu, kanclerz, dyrektorzy wydziałów i instytucji kurialnych oraz diecezjalnych, pracownicy sądu biskupiego, profesorowie seminarium, dziekani kapituł oraz księża dziekani poszczególnych dekanatów. Wszyscy wyżej wymienieni Księża uczestniczą w procesji wejścia i zajmują miejsca w prezbiterium.
 4. Pozostali Księża, ubierają się w nawach bocznych i po oddaniu czci ołtarzowi przez ucałowanie, zajmują miejsca na katedrze, począwszy od pierwszych ławek. Prosimy księży o przybycie najpóźniej do godz. 9.45.
 5. Komunię Świętą pod dwiema postaciami poprzez zanurzenie, Księża zajmujący miejsca w prezbiterium będą przyjmować przy ołtarzu głównym. Pozostali Koncelebransi przyjmą Komunię Świętą podchodząc do bocznych ołtarzy.
 6. W procesji wyjścia i zejścia uczestniczą tylko ci, którzy ubierają się w zakrystii katedry i zajmują miejsce w prezbiterium (zob. punkt 3). Pozostali Księża pozostają na swoich miejscach do zakończenia śpiewu na wyjście.
 7. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte
  w zakrystii Bazyliki Katedralnej (prosimy, aby wcześniej dostarczyć do zakrystii ampułki).
 8. Grupy parafialne (ministranci, lektorzy, schole) po wejściu do Bazyliki Katedralnej, zajmują miejsca rozpoczynając od środkowej części nawy głównej, a następnie
  w nawach bocznych. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy Świętej ubrani w stroje liturgiczne.

Ks. dr Grzegorz Staszczak
Ceremoniarz biskupi

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/