Informacje dla kapłanów dotyczące Mszy Krzyżma świętego

1. Mszy Krzyżma o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu przewodniczy Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

2. Do koncelebrowania Mszy świętej zaproszeni są wszyscy kapłani. Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby, cingulum oraz stuły koloru białego.

3. W zakrystii ubierają się Księża Biskupi, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, oficjał sądu biskupiego, kanclerz, dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej, księża dziekani. Wszyscy wyżej wymienieni Księża uczestniczą w procesji wejścia.

4. Pozostali Księża, ubierają się w albę i stułę koloru białego w nawie bocznej i po oddaniu czci ołtarzowi przez ucałowanie, zajmują miejsca wskazane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przebieg liturgii. Prosimy księży o przybycie najpóźniej do godz. 9.45.

5. Komunię Świętą Księża zajmujący miejsca w prezbiterium, będą przyjmować pod dwiema postaciami przez zanurzenie przy ołtarzu głównym. Pozostali Koncelebransi przyjmą Komunię Świętą podchodząc do bocznych ołtarzy.

6. W procesji wyjścia uczestniczą tylko Księża Biskupi, wikariusz generalny, wikariusze biskupi, oficjał sądu biskupiego, kanclerz, dyrektorzy wydziałów kurii diecezjalnej oraz księża dziekani. Pozostali Księża zostają na swoich miejscach do zakończenia śpiewu na wyjście.

7. Po zakończeniu Mszy Krzyżma Księża Dziekani będą mogli odebrać oleje święte
w zakrystii Bazyliki Katedralnej (prosimy, aby wcześniej dostarczyć do zakrystii ampułki).

8. Grupy parafialne (ministranci, lektorzy, schole) po wejściu do Bazyliki Katedralnej, zajmują miejsca rozpoczynając od środkowej części nawy głównej, a następnie w nawach bocznych. Zachęcamy, aby ministranci i lektorzy uczestniczyli w Mszy świętej ubrani w stroje liturgiczne.

Ks. dr Grzegorz Staszczak
Ceremoniarz biskupi

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl